Фінансовий лізинг

Авто в лізинг для фізичних осіб
Мінімум клопоту
Комплекс послуг
Авто у власності
Назад
Мінімум клопоту
Супутні питання врегульовує Банк
Комплекс послуг
Страхування та реєстрація в рамках одного договору
Авто у власності
Після сплати всіх платежів за договором фінансового лізингу авто переходить у власність Клієнта

Що це

Лізинг авто – зручний фінансовий інструмент, який поєднує оренду і покупку автомобіля.

Як це працює

Клієнт виплачує ціну автомобіля частинами (як при кредитуванні), але юридично авто залишається у власності Банку до завершення виплати, а отже, і усі реєстраційні та організаційні питання лягають на Банк, а не клієнта.

Основні переваги лізингу для клієнта

  • Економія коштів: первинні витрати при оформленні лізингу менші у порівнянні з кредитом – при оформленні сплачуєте тільки перший внесок та разову комісію, інші витрати (податки, страхування тощо) входять у щомісячний лізинговий платіж.
  • Економія часу: Банк займається підготовкою договору купівлі-продажу, реєстрацією та страхуванням авто.
  • Захист інтересів клієнта: Банк стоїть на захисті інтересів клієнта у страховій компанії при урегулюванні страхових випадків.
  • Збереження майна: об’єкт лізингу не може бути податковою заставою чи об’єктом стягнення третіх осіб, оскільки зареєстрований на Банк до повного виконання умов лізингу.

Умови та порядок надання банківської послуги

Вид лізингу фінансовий
Розмір фінансування за операцією фінансового лізингу від 500 000 грн. до 8 000 000 грн.
Об’єкт лізингу легкові автомобілі іноземного виробництва (європейські, американські, японські марки автомобілів), в тому числі зібрані на території України
Авансовий платіж від 20% вартості об'єкта лізингу
Строк лізингу від 12 до 60 місяців
Процентна ставка змінювана (UIRD* + 2%)
Комісія за надання фінансування (разово) 0,5% (від ліміту фінансування)
Комісія за управління (щомісячно) від 0,66% до 2% (від ліміту фінансування)
Періодичність сплати лізингових платежів щомісячно (згідно графіку лізингових платежів)
Орієнтовна вартість супровідних послуг банку, кредитних посередників та третіх осіб Страхування КАСКО – від 3,5% до 8%
Страхування ОСЦПВ – близько 6500 грн.
Збір в пенсійний фонд - від 3% до 5%
Витрати на державну реєстрацію автомобіля - близько 1000 грн.
Додатково До складу лізингових платежів включено: Страхування КАСКО, Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, Пенсійний збір при першій реєстрації легкового автомобіля, послуги реєстрації в сервісних центрах МВС України

* UIRD 12 міс. (станом на день, що передує даті розрахунку розміру процентної ставки)

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою

За отриманий у лізинг об’єкт лізингу, клієнт сплачує банку винагороду, яка складається з процентів та комісій відповідно до укладеного договору фінансового лізингу.

Якщо клієнт матиме намір здійснити сплату періодичного лізингового платежу в більшому розмірі, ніж визначено графіком лізингових платежів, клієнт зобов’язаний звернутися до банку з письмовою заявою не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованого дня сплати такого платежу та отримати від банка згоду у формі нового графіку періодичних лізингових платежів.

За зміну графіка лізингових платежів за ініціативою клієнта, клієнт сплачує комісію.

Клієнт має право відмовитися від договору фінансового лізингу (в тому числі, вимагати повернення авансового платежу за договором фінансового лізингу), письмово повідомивши про це банк, у разі якщо прострочення передачі об’єкта фінансового лізингу становить більше 90 (дев’яноста) календарних днів з визначеної в договорі купівлі-продажу об’єкта фінансового лізингу дати, та за умови, що така затримка не була спричинена невиконанням клієнтом свої зобов’язань.

Клієнт, після підписання акту приймання-передачі об’єкта фінансового лізингу, на підставі якого клієнту за договором фінансового лізингу передається у володіння та користування об’єкт фінансового лізингу, не має права в односторонньому порядку повернути об’єкт фінансового лізингу та розірвати договір фінансового лізингу до закінчення строку лізингу.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором фінансового лізингу, клієнт несе відповідальність відповідно до умов укладеного договору фінансового лізингу та вимог діючого законодавства України.

У разі невиконання клієнтом обов’язків за договором фінансового лізингу банк має право у визначених договором випадках відмовитися від договору фінансового лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це клієнта в порядку визначеному договором фінансового лізингу та/або вимагати повернення об’єкта фінансового лізингу, у тому числі у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса (у випадка, передбачених законодавством).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.