2005 рік – запровадження системи Інтернет-банкінгу

Проведено додаткове розміщення п’ятирічних єврооблігацій. Залучено кошти на міжнародних ринках капіталу шляхом випуску єврооблігацій з найдовшим строком погашення та найбільшим одноразовим траншем – 250 млн. дол. США на 7 років.

Відкрито представництво у Нью-Йорку, США. Запроваджено повноцінну систему Інтернет-банкінгу, розпочато випуск платіжних карток, обладнаних мікропроцесором (чипом).