Мікрокредитування

Програма з мінімальними обмеженнями для Клієнтів
Поєднання з «5-7-9%»
Можливість рефінансування
Назад
Поєднання з «5-7-9%»
Умови кредитування можуть поєднуватися з Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%»
Можливість рефінансування
Цільовим призначенням може бути рефінансування кредитів та понесених витрат

Переваги

 • Поєднання з державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%»
 • Гнучкий підхід до забезпечення кредиту
 • Вибір валюти та форми кредитування
 • Можливість рефінансування кредиту

Для участі у Програмі українські підприємства повинні відповідати таким вимогам:

 • зареєстровані в установленому законом порядку фізичні особи – підприємці або юридичні особи, більше 75  відсотків статутного капіталу яких перебуває у приватній власності фізичних та/ або юридичних осіб;
 • ведуть діяльність на території України (крім тимчасово окупованої території);
 • ведуть господарську (підприємницьку) діяльність не менше 18 місяців;
 • річний товарообіг не більше екв. 50 млн. євро, середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 250 осіб;
 • ведуть прибуткову діяльність (за даними фінансової звітності) за останній звітний рік;
 • не перебувають у стосунках фінансово-економічної залежності з суб’єктами великого підприємництва;
 • здійснюють свою діяльність за дозволеними Програмою для кредитування галузями;
 • 25% і більше статутного капіталу не належать прямо або опосередковано одному або більше юридичним особам, які не відповідають зазначеним умовам, та/або фізичним особам, які є власниками суб’єктів великого підприємництва;
 • не здійснюють діяльність, заборонену національним та/або міжнародним законодавством.

Умови

Мета кредиту:

Фінансування основних фондів, оборотного капіталу за дозволеними для кредитування галузями, рефінансування кредитів та рефінансування понесених витрат

Строк кредитування

- до 6-ти років для інвестиційних проектів

- до 3-х років для фінансування потреби в оборотних коштах

Вид кредитування

Кредит, невідновлювана кредитна лінія (для інвестиційних цілей) або відновлювана відклична кредитна лінія – для фінансування потреби в оборотних коштах

Валюта кредиту

Гривня, долар США та євро

Максимальний розмір кредиту

До 500 000 євро в еквіваленті національної валюти за офіційним курсом Національного банку України

Власний (авансовий) внесок

Від 20%

Комісія за надання кредиту

1,5% від суми кредиту

Забезпечення кредиту

Іпотека об’єкта, придбання/поліпшення/розвиток якого здійснюється за рахунок кредитних коштів та/або застава іншого ліквідного майна, що відповідає вимогам Банку

Пріоритетні галузеві напрями*

Класи секції А, С, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S за національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», окрім виключених для фінансування класів*)


* Виключені для фінансування класи за КВЕД-2010: 01.15 Вирощування тютюну, 25.40 Виробництво зброї та боєприпасів, 38.12 Збирання небезпечних відходів, 24.46 Виробництво ядерних матеріалів, 49.20 Вантажний залізничний транспорт, 68.31 Агентства нерухомості, 92.00 Організування азартних ігор, 94.20 Діяльність професійних спілок, 94.92 Діяльність політичних організацій та інші