Обмін валют в касах банку

Зручність
Безпечність
Назад
Зручність
Швидке та просте проведення валютообміну
Безпечність
Проведення операцій в касах банку є абсолютно безпечним

Умови та порядок надання банківської послуги

Послуга яка надається
  • – купівля у фізичних осіб – резидентів і нерезидентів готівки іноземної валюти за готівкові кошти в гривні
  • – продаж фізичним особам – резидентам і нерезидентам готівки іноземної валюти за готівкові кошти в гривні
Курс обміну Курси купівлі та продажу іноземних валют встановлюються відповідно до Порядку встановлення курсів купівлі/продажу/обміну іноземних валют та банківських металів у касах банку
Відмова від раніше здійсненої операції У разі звернення клієнта з відмовою від раніше здійсненої валютно-обмінної операції, така операція скасовується (здійснюється операція сторно) протягом 15 хвилин після її проведення за умови пред’явлення клієнтом наданого установою Банку першого примірника квитанції.
Особливості надання послуги Банк приймає та видає банкноти які не мають ознаки зношеності чи пошкодження.
Валютно-обмінні операції здійснюються з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та/або нормативними актами Національного банку України
Перелік ознак зношеності чи пошкодження банкнот
  • – розірвані (розрізані) на частини;
  • – із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);
  • – зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;
  • – із локальними забрудненнями (плямами), включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;
  • – із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;
  • – обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);
  • – мають явні друкарські недоліки.
Перелік відділень Філії, відділення та банкомати - АТ «Укрексімбанк» (eximb.com)

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою

Клієнт має право достроково розірвати договір про надання банківської послуги, спосіб такого розірвання визначається умовами відповідного договору. Перед укладенням договору інформація про можливість дострокового розірвання доводиться клієнтові.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з умовами договору про надання банківської послуги та вимогами чинного законодавства України.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).