Операції на ринку цінних паперів

АТ «Укрексімбанк» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку на підставі:

 1. Ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР):
 • діяльність з торгівлі цінними паперами:
  • брокерська діяльність: ліцензія серії АЕ №294528 від 21.10.2014;
  • дилерська діяльність: ліцензія серії АЕ №294529 від 21.10.2014;
  • андеррайтинг: ліцензія серії АЕ №294530 від 21.10.2014;
  • діяльність з управління цінними паперами: рішення НКЦПФР № 791 від 21.07.2016.
 • депозитарна діяльність:
  • депозитарна діяльність депозитарної установи: ліцензія серії АЕ №286514 від 08.10.2013;
  • діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування: ліцензія серії АЕ № 286515 від 08.10.2013;
  • діяльність із зберігання активів пенсійних фондів: ліцензія серії АЕ № 286516 від 08.10.2013.

 

АТ «Укрексімбанк» надає клієнтам послуги на фондовому ринку:

 • комплексне обслуговування емісії корпоративних цінних паперів (андеррайтинг), контактний телефон +38 (044) 247-89-81;
 • здійснення комерційних та комісійних операцій з акціями, облігаціями та іншими цінними паперами (на біржовому або на позабіржовому ринках), у тому числі в якості первинного дилера Міністерства фінансів України на ринку державних цінних паперів, контактний телефон +38 (044) 247-89-27;
 • депозитарний облік та обслуговування обігу цінних паперів, корпоративні операції на рахунках у цінних паперах депонентів, контактний телефон +38 (044) 247-80-79;
 • обслуговування активів інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів, контактний телефон +38 (044) 247-80-79.

 

З метою здійснення операцій з цінними паперами АТ «Укрексімбанк» є:

 • членом та учасником:
  • Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»;
  • Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива»;
  • Публічного акціонерного товариства «Українська біржа».
 • акціонером та клієнтом:
  • Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»;
  • Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»;
 • членом асоціацій:
  • «Українські Фондові Торговці»;
  • «Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв».
 • первинним дилером Міністерства фінансів України та має виключне право участі у розміщеннях облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).