Фінансування аграрного сектору

Укрексімбанк посідає одне з провідних місць на ринку кредитування підприємств усіх галузей економіки, в тому числі і аграрного сектору.

За обсягами кредитування клієнтів аграрного сектору Банк входить до п’ятірки найактивніших банків-кредиторів.

Враховуючи перспективи розвитку аграрного сектору в цілому, а також те, що малий та середній бізнес є основою розвитку цього сегменту економіки та має найбільші перспективи розвитку, банк пропонує низку банківських продуктів суб`єктам господарської діяльності агропромислового сектору:

Первинний перелік документів для розгляду питання щодо кредитування (попереднє рішення приймається протягом 24 годин з дати отримання документів від потенційного Позичальника):

1.  Анкета-заява на одержання кредиту встановленої форми

2.  Копії фінансової звітності Позичальника/Поручителя за минулий та поточний роки на кожну звітну дату (з урахуванням фактичного періоду проведення господарської діяльності).

Загальний перелік документів для оформлення кредиту Позичальнику

Страхування об'єкта кредитування:

Додаткову інформацію в рамках зазначеної програми можна отримати у Відділі організації продажу продуктів клієнтами малого та середнього бізнесу Головного офісу банку за телефоном 247-38-51 та кредитних підрозділах філій АТ «Укрексімбанк», які є у всіх обласних центрах.