Юридичні компанії, взаємодія з якими здійснюється АТ «Укрексімбанк» із загальноправових питань, що не пов’язані з роботою з проблемними активами (проблемною заборгованістю) і правовим захистом прав та інтересів Банку у судах

Критерії, яким повинні відповідати юридичні компанії, взаємодія з якими здійснюється АТ «Укрексімбанк» із загальноправових питань, що не пов’язані з роботою з проблемними активами (проблемною заборгованістю) і правовим захистом прав та інтересів Банку у судах (далі – ЮК для ЗПП)

1. Загальні критерії:

1.1. ЮК для ЗПП є юридичною особою – резидентом України, яка здійснює практичну діяльність у сфері надання послуг з питань організації правової роботи, консультаційних послуг з правових питань (з підготовкою висновків з питань застосування законодавства, у тому числі іноземного, судової практики, правових позицій і роз’яснень тощо), послуг зі здійснення правового захисту прав та інтересів осіб у взаємовідносинах з іншими особами (у тому числі з фізичними і юридичними особами, трастами та іншими правовими утвореннями), послуг з представництва тощо (не обов’язковим є надання усіх перелічених послуг);

1.2. Досвід роботи (практичної діяльності) ЮК для ЗПП та/або її керівників, партнерів у галузі (практиці), за якою встановлюється взаємодія*, становить не менше 5 (п’яти) років;

1.3. ЮК для ЗПП та/або її керівники, партнери протягом останніх 3 (трьох) років були хоча б один раз включені до Топ-10 у рейтингах, преміях (Legal 500 (https://www.legal500.com/c/ukraine), Chambers (https://chambers.com), Who's Who Legal, видавництва «Юридична практика» і «Юридична Газета») у галузі (практиці), за якою встановлюється взаємодія*;

1.4. ЮК для ЗПП, її керівники і партнери мають бездоганну ділову репутацію, що підтверджується, зокрема, відсутністю упродовж 3 (трьох) останніх років інформації про порушення ними законодавства, а також про підготовку ними документів, що не відповідають вимогам законодавства, відсутністю інформації про проведення стосовно них слідчих дій у рамках кримінальних проваджень, про вчинення ними корупційних правопорушень, про наявність спорів із замовниками послуг, працівниками ЮК для ЗПП, іншої негативної інформації;

1.5. Щодо ЮК для ЗПП відсутня інформація стосовно прямої / опосередкованої пов’язаності кінцевих бенефіціарних власників / контролерів (у тому числі реальних), керівників ЮК для ЗПП із керівниками, працівниками Банку та їх близькими особами, у тому числі, але не виключно, через попередній досвід спільної участі в інших юридичних особах;

1.6. Власники (учасники) ЮК для ЗПП не приймали рішення про припинення її діяльності або ліквідації, відсутні провадження про банкрутство ЮК для ЗПП;

1.7. ЮК для ЗПП має в Україні офіси, представництва, представників тощо, які забезпечать належний розгляд правових питань Банку, у тому числі комунікацію з представниками Банку.

Невідповідність ЮК для ЗПП хоча б одному з вказаних критеріїв може бути підставою для відмови Банку від встановлення взаємодії з нею.

У разі прийняття Банком позитивного рішення щодо встановлення взаємодії з ЮК для ЗПП, між Банком і такою компанією укладається відповідний договір за встановленою Банком формою.


* Взаємодія встановлюється за такими галузями (практиками): банківське і фінансове право, цивільне, господарське і корпоративне право, право у сфері ринків капіталу, кримінальне право, антимонопольне право, трудове та імміграційне право, податкове право.

Примірний перелік документів, що надаються ЮК для ЗПП для встановлення взаємодії

1. Для розгляду Банком питання щодо встановлення взаємодії з ЮК для ЗПП:

  • анкета ЮК для ЗПП, складена за формою Банку, підписана її керівником чи іншим повноважним представником та скріплена відбитком її печатки (за наявності);
  • копії установчого документу (статуту) ЮК для ЗПП та документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписала анкету.

2. Для укладення договору про встановлення взаємодії між Банком і ЮК для ЗПП:

  • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо ЮК для ЗПП (за всіма критеріями запиту, в тому числі з інформацією щодо реєстраційних дій) станом на дату укладення договору (у разі надання витягу в електронному вигляді, надається також код і пароль доступу, що надають можливість доступу через портал електронних сервісів до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до актуальних установчих документів ЮК для ЗПП);
  • довідку ЮК для ЗПП з інформацією про актуальну редакцію її установчих документів, склад її органів управління, її повноважного представника (станом на дату укладення договору), а також із запевненням про достовірність і актуальність наданих до Банку інформації і документів.

Документи надаються до Банку в електронному вигляді (у вигляді сканованих копій).

За відсутності можливості надсилання пакетів документів в електронному вигляді вони можуть подаватися до Банку на паперових носіях.

Після опрацювання Банком документів, отриманих від ЮК для ЗПП, можуть бути запитані додаткові документи та інформація.

Надання до Банку повного пакету документів та інформації не гарантує, що він прийме позитивне рішення про встановлення взаємодії з ЮК для ЗПП.

Незалежно від результатів розгляду Банком питання про встановлення взаємодії, документи та інформація, отримані від ЮК для ЗПП, не повертаються Банком. Банк підтверджує, що усі такі документи та інформація, будуть використовуватися ним з дотриманням правил конфіденційності.

Документи для встановлення взаємодії з ЮК для ЗПП прохання направляти на електронну адресу: 
[email protected]