Валютно-фінансові умови Проекту

Валютно-фінансові умови субфінансування, що надаватиметься банкам–учасникам Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна»*

  1. Валюта кредитування – євро/долари США.
  2. Строк субфінансування – десять років.
  3. Базис відсоткової ставки – плаваюча відсоткова ставка з фіксованим спредом/фіксована відсоткова ставка; відсоткова ставка субфінансування – ставка залучення плюс 1 відсоток річних.
  4. Комісія за надання субфінансування – 0,25 відсотка ліміту субфінансування (сплачується разово на користь Мінфіну).
  5. Комісія за зобов’язаннями – 0,5 відсотка річних, що нараховується на суму різниці між лімітом субфінансування та сумою фактично наданих коштів, у валюті субфінансування (сплачується на користь Мінфіну). Нарахування комісії припиняється в разі, коли сума всіх наданих коштів досягне ліміту субфінансування, або в разі настання останньої дати надання субфінансування.
  6. Комісія за підготовку – 0,25 відсотка ліміту угоди про субфінансування (сплачується разово на користь Координатора, яким визначено АТ «Укрексімбанк» відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Основний кредит для аграрної галузі – Україна») від 28 грудня 2015 р., ратифікованої Законом України від 20 вересня 2016 р. №1530-VIII).
  7. Комісія за управління – 0,5 відсотка річних ліміту, визначеного в угоді про субфінансування (сплачується щомісяця на користь Координатора).
  8. Період сплати відсотків за субфінансування – щомісяця з 1 по 7 число (у січні і травні – по 15 число) включно. Протягом цього періоду сплачуються відсотки за субфінансування за попередній місяць.

* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019р. №606