Платежі за кордон

Особливості безготівкових валютних операцій протягом воєнного стану!

ЗАБОРОНЕНО здійснювати безготівкові валютні перекази, крім випадків:

  • переказів з оплати витрат на лікування в медичних закладах іноземної держави, оплати витрат на транспортування хворих, оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);
  • переказів з оплати за навчання на рахунки навчальних закладів іноземної держави;
  • переказів для виплати аліментів;
  • операції з переказу іноземної валюти, що ініціюється з метою сприяння підвищенню обороноздатності України фізичною особою, яка не є суб'єктом господарської діяльності, за товари, які класифікуються за такими кодами УКТЗЕД згідно із Законом України"Про Митний тариф України": 85076211 43 90 006506 10 80 0061-626403-6405392662179005 10 00 009005 80 00 008802 20 00 008802 30 00 009404 30 00 003926 90 92 9030851785259025, якщо сума такої операції/операцій на календарний місяць в еквіваленті є меншою, ніж 400000 гривень (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції);
  • переказів фізичними особами-нерезидентами іноземної валюти, купленої за кошти, одержані в разі загибелі військовослужбовця, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168"Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану" (зі змінами);
  • операцій з переказу військовослужбовцями, які є нерезидентами, коштів, отриманих як виплата грошового забезпечення згідно із законодавством України, у сумі, що не перевищує в еквіваленті 400000 гривень на календарний місяць. Такі операції дозволяється здійснювати через банк, в якому відкрито рахунок для зарахування коштів грошового забезпечення

Платежі (перекази) за кордон здійснюються з використанням поточних(карткових) рахунків фізичних осіб за системою S.W.I.F.T.  Міжнародна система S.W.I.F.T. дозволяє переказувати кошти в іноземній валюті у будь-яку країну світу на користь фізичних та юридичних осіб.

Фізичні особи – резиденти мають можливість вільно відкривати рахунки за кордоном та перераховувати кошти на такі рахунки, а також здійснювати інвестиції в іноземні цінні папери, корпоративні права, нерухомість шляхом перерахування коштів з України.

У рамках е-ліміту протягом одного календарного року фізична особа може перерахувати іноземну валюту / гривню за кордон у сукупності на загальну суму до 200 000 євро з метою:

  • страхування життя;
  • здійснення інвестицій за кордон;
  • розміщення коштів на власному рахунку за межами України;
  • надання нерезиденту позики в іноземній валюті.

Укрексімбанк гарантує оптимальну швидкість здійснення платежів (переказів) в іноземній валюті, високу надійність і безпеку пересилання.