Платежі за кордон

Особливості безготівкових валютних операцій протягом воєнного стану!

ЗАБОРОНЕНО здійснювати безготівкові валютні перекази, крім випадків:

 • переказів з оплати витрат на лікування в медичних закладах іноземної держави (включаючи послуги з реабілітації), придбання протезів та їх комплектуючих, оплати послуг щодо встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів, оплати витрат на транспортування хворих, оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання), уключаючи операції зі здійснення страхових виплат (страхових відшкодувань) за договорами страхування осіб, які виїжджають за кордон, на рахунки асистуючих компаній-нерезидентів;
 • переказів з перерахування коштів за навчання, за послуги, що супроводжують процес навчання студентів за кордоном (включаючи оплату за проживання/отримання візи на період навчання/трансфери від гуртожитку до навчальних офісів/харчування/страхування/медичні послуги в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги). Такі перекази можуть здійснюватися на рахунки навчальних закладів іноземної держави або на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, які відповідно до наданих навчальними закладами повноважень здійснюють приймання коштів;
 • переказів для виплати аліментів;
 • операції з переказу іноземної валюти, що ініціюється з метою сприяння підвищенню обороноздатності України фізичною особою, яка не є суб'єктом господарської діяльності, за товари, які класифікуються за такими кодами УКТЗЕД згідно із Законом України"Про Митний тариф України": 85076211 43 90 006506 10 80 0061-626403-6405392662179005 10 00 009005 80 00 008802 20 00 008802 30 00 009404 30 00 003926 90 92 9030851785259025, якщо сума такої операції/операцій на календарний місяць в еквіваленті є меншою, ніж 400000 гривень (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції);
 • переказів фізичними особами-нерезидентами іноземної валюти, купленої за кошти, одержані в разі загибелі військовослужбовця, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168"Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану" (зі змінами);
 • операцій з переказу військовослужбовцями, які є нерезидентами, коштів, отриманих як виплата грошового забезпечення згідно із законодавством України, у сумі, що не перевищує в еквіваленті 400000 гривень на календарний місяць. Такі операції дозволяється здійснювати через банк, в якому відкрито рахунок для зарахування коштів грошового забезпечення;
 • переказу іноземному інвестору/нерезиденту коштів, отриманих у зв'язку з проведеною після 01 квітня 2023 року сплатою відсоткового доходу (купонного платежу) за облігаціями внутрішньої державної позики України згідно з умовами їх розміщення (емісії), за умови, що ці облігації не менше ніж останніх 90 календарних днів поспіль до моменту сплати відсоткового доходу (купонного платежу) обліковуються на рахунку в цінних паперах іноземного інвестора/нерезидента або номінального утримувача/іноземного банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку України.

Платежі (перекази) за кордон здійснюються з використанням поточних(карткових) рахунків фізичних осіб за системою S.W.I.F.T.  Міжнародна система S.W.I.F.T. дозволяє переказувати кошти в іноземній валюті у будь-яку країну світу на користь фізичних та юридичних осіб.

Фізичні особи – резиденти мають можливість вільно відкривати рахунки за кордоном та перераховувати кошти на такі рахунки, а також здійснювати інвестиції в іноземні цінні папери, корпоративні права, нерухомість шляхом перерахування коштів з України.

У рамках е-ліміту протягом одного календарного року фізична особа може перерахувати іноземну валюту / гривню за кордон у сукупності на загальну суму до 200 000 євро з метою:

 • страхування життя;
 • здійснення інвестицій за кордон;
 • розміщення коштів на власному рахунку за межами України;
 • надання нерезиденту позики в іноземній валюті.

Укрексімбанк гарантує оптимальну швидкість здійснення платежів (переказів) в іноземній валюті, високу надійність і безпеку пересилання.