Майновий найм (оренда) індивідуальних банківських сейфів

Маєте особливі речі, надзвичайно цінні для Вас? Забезпечте надійні умови збереження для них та спокій для себе!
Конфіденційність
Надійність
Зручність
Назад
Конфіденційність
Повна конфіденційність вмісту сейфу
Надійність
Впевненість у збереженні власних цінностей
Зручність
Зберігання речей на час відпустки, подорожі або відрядження

Умови та порядок надання банківської послуги

Строк майнового найму (оренди) сейфа від 1 до 365 (включно) днів
Плата за оренду сейфа Розмір плати встановлено діючими Тарифами Банку.
Умови продовження строку майнового найму (оренди) сейфа Здійснюється не пізніше дня закінчення попереднього Строку майнового найму (оренди) сейфа, за зверненням Наймача. Строк майнового найму (оренди) сейфа може продовжуватися необмежену кількість разів. Строк майнового найму (оренди) сейфа може бути продовжено на аналогічний строк або інший строк.
Страхування ризику пошкодження, втрати та неповернення Комплекту ключів Наймачем укладається Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, яким передбачено страхування ризику втрати/пошкодження ключа/комплекту ключів на Строк майнового найму (оренди) сейфа збільшений на 20 календарних днів.
Штрафні санкції У випадках несвоєчасного передання (повернення) Банку сейфу і комплекту ключів від нього у стані, в якому сейф і комплект ключів від нього були отримані від Банка (з урахуванням нормального фізичного зносу). Розмір штрафних санкцій: одноденна добова плата за оренду сейфа за кожний календарний день прострочення (при цьому, добова плата за оренду сейфа відповідає розміру плати за оренду сейфа (за увесь строк оренди сейфа), поділеної на кількість календарних днів такого строку).
Інформаційно В сейфі дозволено зберігати: документи; цінні папери; грошові кошти; твори мистецтва; антикваріат; ювелірні вироби; інші документи та цінності.
В сейфі заборонено зберігати: зброю; боєприпаси; вибухові матеріали; хімічні, радіоактивні, наркотичні речовини; інші предмети, які не належать до цінностей або документів.
Порядок надання послуги щодо передачі у майновий найм (оренду) сейфа
 1. Звернення до банку Наймача.
 2. Інформування Наймача про умови та порядок надання послуги.
 3. Узгодження з Наймачем розміру сейфа, Строку майнового найму (оренди) сейфа, плати за майновий найм (оренду) обраного сейфа.
 4. Подання Наймачем заяви про надання банківської послуги щодо передачі в майновий найм (оренду) сейфа на Умовах договору про надання банківських та інших послуг (далі – Договір). Забезпечення укладення Договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.
 5. Оплата Наймачем послуг за майновий найм (оренду) сейфа відповідно до укладеного Договору.
 6. Отримання Наймачем комплекту ключів від сейфа та перевірка справності отриманого в майновий найм (оренду) сейфа.

Переваги

 • безпечне зберігання цінностей під час відпустки/подорожі/відрядження;
 • конфіденційність зберігання Вашого майна (вміст сейфу відомий тільки клієнту);
 • можливість оренди сейфу на зручний строк;
 • сховища банку обладнані надійними охоронними системами та засобами контролю доступу;
 • можливість довірити користування сейфом іншій особі.

Для уточнення інформації щодо наявних вільних сейфів, зверніться до найближчої установи Банку.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою

Клієнт має право достроково розірвати договір про надання банківської послуги, спосіб такого розірвання визначається умовами відповідного договору. Перед укладенням договору інформація про можливість дострокового розірвання доводиться клієнтові.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з умовами договору про надання банківської послуги та вимогами чинного законодавства України.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).