Аваль векселів

Високоліквідний інструмент розрахунків з контрагентами
Надійність
Доступність
Назад
Надійність
Гарантія оплати векселя за авальованими банком векселями
Доступність
Вартість послуги значно менша, ніж витрати за кредитом

Аваль векселя від Укрексімбанку – це гарантія банку здійснити платіж за векселем у випадку невиконання платником своїх платіжних зобов’язань за ним.

Авалювання Товарних векселів, виписаних за поставлений товар, виконані роботи, надані послуги

Умови

Вид векселів Прості векселі, акцептовані переказні векселі
Валюта векселя Гривня
Строк дії лінії До 24 місяців
Строк дії векселя До 12 місяців
Забезпечення Застава, іпотека або інші гарантійні зобов’язання
Вартість 1-4% річних (залежить від виду застави, строку аваля та ліміту на операції)

Переваги для Векселедавця (покупця товару):

  • Вартість послуги значно нижче вартості кредиту
  • Відстрочка платежу
  • Отримання товару без відволікання оборотних коштів
  • Фіксована ціна (відсутність валютних ризиків)

Переваги для Векселедержателя (продавця товару):

  • 100% гарантія оплати векселів у визначений строк та у повній сумі
  • Збільшення довіри до платоспроможності покупців товару
  • Можливість використання авальованих банком векселів у розрахунках з власними постачальниками
  • Управління ліквідністю (можливість продажу векселя)

Авалювання Податкових векселів, виписаних відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ). Авалювання таких векселів є обов’язковою умовою ПКУ.

Умови

Вид векселів Прості векселі
Валюта векселя Гривня
Строк дії лінії До 24 місяців
Строк дії векселя До 90 днів
До 180 днів
Забезпечення Застава, іпотека, порука
Вартість Від 0,1% від суми векселя (залежить від строку та ліміту)