Овердрафт

Найкраще рішення для покриття тимчасової недостатності ліквідності
Зручність
Швидкість
Гнучкість
Назад
Зручність
Зручний доступ до додаткових коштів для здійснення розрахунків компанії
Швидкість
Швидке фінансування для будь-яких поточних потреб бізнесу
Гнучкість
Гнучкий підхід до забезпечення

Умови

Строк дії ліміту овердрафту До 12 місяців
Забезпечення Майно або порука
Додаткові умови Відкриття поточного рахунку в Укрексімбанку
Постійне надходження коштів на рахунках позичальника
Диверсифікація джерел виручки
Цикл виробництва продукції (реалізації товарів) – безперервний
Погашення заборгованості – за рахунок поточних надходжень грошових коштів на поточний рахунок