Операції з цінними паперами

АТ «Укрексімбанк» як професійний учасник ринків капіталу на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку провадить такі види діяльності:

З метою надання послуг на ринках капіталу (ринку цінних паперів) АТ «Укрексімбанк» є:

За консультаціями щодо надання послуг на ринках капіталу, будь ласка, зверніться до Вашого менеджера або до мережі філій та відділень банку по всій Україні.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою

Клієнт має право достроково розірвати договір про надання банківської послуги, спосіб такого розірвання визначається умовами відповідного договору. Перед укладенням договору інформація про можливість дострокового розірвання доводиться клієнтові.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з умовами договору про надання банківської послуги та вимогами чинного законодавства України.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).