Кредит під заставу облігацій внутрішньої державної позики України

Гарантія Вашої платоспроможності в будь-який час
Практичність
Вигідність
Зручність
Назад
Практичність
Відновлювана кредитна лінія, погашення якої здійснюється в останній день строку дії кредиту
Вигідність
Можливість скористатись коштами, вкладеними у придбання ОВДП, без втрати накопиченого купонного доходу
Зручність
Зручний спосіб поповнення власного платіжного балансу

Умови

Розмір кредиту

Мінімальна сума – 500 000 грн

Максимальна сума – 20 000 000 грн

Вид кредиту

Відновлювана кредитна лінія

Валюта кредиту

Гривня

Процентна ставка

22,5% річних

Термін дії кредиту

До 22 місяців та не більше строку погашення ОВДП, що є предметом забезпечення за кредитом, зменшеному на 75 календарних днів

Предмет забезпечення

  • майнові права на ОВДП та права за ОВДП, які обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритому в депозитарній установі АТ «Укрексімбанк»;
  • право вимоги грошових коштів, отриманих внаслідок погашення ОВДП, у сумі номінальної вартості ОВДП та суми доходу за ОВДП, нарахованої на день настання дати погашення ОВДП (у разі, якщо за ОВДП передбачена сплата доходу).

Погашення заборгованості за кредитною лінією

Здійснюється в останній день строку дії кредитної лінії. Погашення нарахованих процентів за користування кредитними коштами здійснюється щомісячно до 20 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, у якому вони були нараховані.

Розрахувати витрати за допомогою калькулятора