Спільний проект зі Світовим банком

Проект доступу до довготермінового фінансування

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» та Світовий банк спільно започаткували Проект доступу до довготермінового фінансування  (ПДДФ). 26 червня 2017 року були підписані Гарантійна угода між Україною та МБРР та Угода про позику між Укрексімбанком та МБРР. Гарантійну угоду ратифіковано Верховною Радою України. Кошти Позики, обсяг якої складає 150 млн. дол. США строком на 35 років, є доступними для використання.

Кредитор Міжнародний банк реконструкції та розвитку
Позичальник Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
Гарант Україна
Угода про позику №8727-UA від 26.06.2017

Сума позики МБРР

Дата закінчення реалізації Проекту

150 000 000,00 доларів США

31.03.2022

Учасники проекту Укрексімбанк, фінансові установи-учасники (комерційні банки – ФУУ), приватні підприємства
Цілі Проекту Поліпшення доступу експортно-орієнтованих малих і середніх підприємств (МСП) до довгострокового фінансування.
Документи за Проектом

Угода про позику (укр. і англ.)

Гарантійна угода (укр. і англ.)

 

Зауваження та пропозиції за Проектом

У разі виникнення зауважень та пропозицій стосовно реалізації Проекту можете звернутися до нас зручним для вас способом, а саме:

 • до Контакт-центру за тел.: 0-800-50-44-50, 044-247-38-38;
 • на електронну адресу: [email protected];
 • за допомогою діалогового вікна «Зворотній зв’язок» офіційного сайту банку

(з поміткою «до уваги Департаменту програм міжнародних фінансових організацій»)

Умови кредитування Укрексімбанком приватних експортно-орієнтованих підприємств

Сума кредиту: не більше екв. 8 млн. дол. США.

Валюта кредиту: долари США, євро, гривня.

Терміни кредитування:

 • інвестиційні проекти – від 36 місяців,
 • обіговий капітал – від 12 місяців.

Критерії прийнятності для Субпозичальників

Участь у ПДДФ може брати підприємство, яке на дату звернення:

 • є приватним підприємством (більше ніж 50% у приватній власності);
 • є МСП (для цілей проекту – має менш ніж 1 000 найманих працівників);
 • є експортно-орієнтованим або підприємство залучене до місцевих ланцюгів постачання з обсягами реалізації експортно-орієнтованим підприємствам не меншими 50% (п’ятдесяти відсотків) від загального обсягу реалізації або інші підприємства, доходи яких генеруються в іноземній валюті на території України, або є прив’язаними до іноземної валюти відповідно до законів України;
 • має задовільні фінансову структуру, організацію, керівництво, персонал, фінансові та інші ресурси, потрібні для ефективного здійснення ним своєї діяльності, включаючи виконання Субпроекту;
 • здійснює діяльність, яка не пов’язана з жодним із Заборонених видів діяльності;
 • не знаходиться в місцевості України, яка переживає активний конфлікт;
 • задовольняє вимогам Рамкового документу з екологічного і соціального менеджменту;
 • має забезпечувати співвідношення залучених коштів до власного капіталу на рівні, не більше ніж 85:15;
 • має забезпечувати значення коефіцієнту обслуговування боргу на рівні, не менше ніж 1,0:1.

Критерії прийнятності для Субпроектів

 

В рамках ПДДФ розглядаються Субпроекти, спрямовані як на фінансування інвестиційних потреб Субпозичальників, так і на поповнення їх обігового капіталу, які відповідають таким критеріям:

 • мають бути технічно здійсненими та економічно, фінансово та комерційно обґрунтованими;
 • мають відповідати вимогам щодо охорони довкілля, передбаченим законами та нормативними актами України, а також Рамковим документом з екологічного та соціального менеджменту;
 • не передбачають та не включають в себе купівлю земель;
 • не передбачають та не включають в себе здійснення будь-яких Заборонених видів діяльності;
 • не передбачають фінансування товарів, включених до «Негативного списку» МБРР;
 • закупівлі прийнятних товарів, робіт, послуг за Субпроектом здійснюються з дотриманням відповідних процедур МБРР.