Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%»

Отримайте кредит в рамках Державної програми під ставку від 1% річних!
Доступність
Ефективність
Довгострокове кредитування
Назад
Доступність
Низькі процентні ставки завдяки компенсації від держави
Ефективність
Фінансування капітальних інвестицій, оборотного капіталу
Довгострокове кредитування
Можливість фінансування строком до 10 років

Відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 №28, зі змінами

Учасники програми: юридична особа, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якої є фізичними особами – резидентами України; сільськогосподарській товаровиробник; суб’єкт господарювання державного або комунального сектора економіки.

Зона високого воєнного ризику – території, включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, крім м. Києва та Київської області, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, або території, з дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації яких пройшло менше трьох календарних років станом на дату укладення кредитного договору.

Мета програми:

Мета програми – здешевлення вартості кредитів, що пов’язані із провадженням суб’єктами підприємництва.

Пріоритетні напрями фінансування:

 • фінансування сільськогосподарських товаровиробників для провадження сільськогосподарської діяльності;
 • фінансування суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості (основний КВЕД) за всіма КВЕД Секції С Національного класифікатора України;
 • відбудова зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів суб’єктів підприємництва, що підтверджується відповідними документами;
 • підтримка ММСП шляхом пролонгації діючих кредитів, наданих для фінансування оборотного капіталу строком до 12 місяців, які провадять господарську діяльність та/або виробничі потужності яких розміщено (було розміщено) на територіях, на яких велися бойові дії, та/або на територіях, які були тимчасово окуповані;
 • фінансування суб’єктів підприємництва, які здійснюють енергосервіс для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності, експлуатацію генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії без застосування «зеленого» тарифу та механізму ринкової премії, установок зберігання енергії, електрозарядної інфраструктури та малих систем розподілу індустріальних парків.

Фінансування юридичних  осіб  за іншими напрямами фінансування.

Умови

Вид кредиту

кредит, невідновлювана та відновлювана кредитна лінія

Мета кредитування

фінансування інвестиційних цілей та/або фінансування потреби в оборотних коштах

Валюта

гривня

Сума

до 60 млн грн для середнього підприємництва

до 90 млн грн для сільськогосподарських товаровиробників

до 150 млн. грн для суб’єктів підприємництва, які:

 • провадять діяльність у сфері переробної промисловості за всіма КВЕД Секції С Національного класифікатора України;
 • здійснюють енергосервіс для підвищення енергетичної ефективності;
 • отримують кредит для фінансування відбудови зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів;
 • проводять господарську діяльність в зоні високого воєнного ризику

Строк кредитування

до 10 років – на фінансування інвестиційних цілей

до 3 років – на фінансування потреби в оборотних коштах

на строк до 31 березня 2025 р. – за кредитами, наданими сільськогосподарським товаровиробникам для провадження сільськогосподарської діяльності

Процентна ставка, яку сплачує Позичальник

9% річних – за кредитами на фінансування інвестиційних цілей

9% річних – за кредитами на фінансування оборотного капіталу для:

 • суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості за всіма КВЕД Секції С Національного класифікатора України;
 • відбудови зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів;
 • фінансування суб’єктів підприємництва, які здійснюють енергосервіс для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності, експлуатацію генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії без застосування «зеленого» тарифу та механізму ринкової премії, установок зберігання енергії, електрозарядної інфраструктури та малих систем розподілу індустріальних парків.

13% річних – за кредитами на фінансування оборотного капіталу за іншими напрямами кредитування.

для Позичальників, які провадять господарську діяльність в зоні високого воєнного ризику:

1% річних – у перші два роки кредитування, у подальшому – 5% річних – за кредитами, наданими на фінансування інвестиційних цілей.

3% річних – за кредитами, наданими на фінансування оборотного капіталу.

Відстрочка погашення основного боргу

відстрочка платежу щодо повернення такого кредиту або його частини та щодо сплати процентів за кредитом може надаватись на строк до дванадцяти місяців

Комісії

 • за надання кредиту – до 0,75% від суми кредиту одноразово;

 • за управління кредитом, при обслуговуванні позичкового рахунку – не більше 0,75% від суми кредиту сукупно за весь строк дії кредитного договору, у разі залучення гарантії Фонду розвитку підприємництва – 0,5% річних від суми основного боргу.

Забезпечення

 

 • об’єкт кредитування/майнові права на об’єкт кредитування;
 • інше ліквідне майно (нерухоме майно, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, обладнання, устаткування тощо);
 • кредит може бути частково забезпечений Гарантією Фонду розвитку підприємництва або державними гарантіями на портфельній основі в розмірі від 50% до 80% залежно від напряму фінансування та виду забезпечення.

Кредит не може бути забезпечений заставою права вимоги коштів з вкладного (депозитного) рахунку та/або заставою облігацій внутрішньої державної позики України