2008 рік – приєднання до Глобальної мережі експортно-імпортних банків

Попри негативні тенденції у світовому фінансовому секторі, банк продемонстрував достатньо ефективну діяльність. Протягом року загальні зобов’язання збільшено на 18 млрд. грн., власний капітал – на 2 млрд. грн., кредити клієнтам – на 15 млрд. грн.

Банк став членом Глобальної мережі експортно-імпортних банків та фінансових установ зі сприяння розвитку (The Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions – G-NEXID), головною метою якої є розвиток взаємодії між спеціалізованими фінансовими інститутами на теренах країн, що розвиваються.