Врахування векселів

Зручність
Ефективність
Назад
Зручність
Швидке отримання коштів за врахованим банком векселем на потреби бізнесу
Ефективність
Можливість вибору строку, на який компанія враховує вексель

Врахування векселів є формою фінансування підприємств, за якої банк придбає векселі у їхнього власника (векселедержателя) до настання строку платежу за ними векселедавцем (настання строку зворотного викупу векселедержателем) із дисконтом, що дорівнює ставці кредитування.

Різновиди врахування векселів:

 • Звичайне врахування – придбання банком векселя у векселедержателя до настання строку платежу з дисконтом, при якому погашення векселя відбувається векселедавцем
 • Врахування з реверсом (РЕПО) – придбання банком векселя у векселедержателя до настання строку платежу з дисконтом, при якому векселедержатель бере на себе зобов’язання викупити зазначений вексель у банка до настання строку його оплати

Звичайне врахування

Переваги для Векселедержателя (Постачальника):           

 • Управління ліквідністю – можливість продажу банку векселів у будь-який день до настання строків платежу
 • Зменшення дебіторської заборгованості
 • Відсутність будь-яких зобов’язань перед банком
 • Збільшення обсягу продаж за рахунок залучення нових покупців, що потребують відстрочки платежу за товар

Переваги використання для Векселедавця (Покупця):

 • Отримання товару без відволікання оборотних коштів
 • Відсутні щомісячні платежі та комісії
 • Відстрочка платежу до 12 місяців
 • Отриманий товар може бути переданий в заставу банку

Передумови проведення операції:

Укладання між Векселедавцем та Векселедержателем договору купівлі-продажу товару, в якому передбачена вексельна форма розрахунку (вимога законодавства)

Врахування з реверсом (РЕПО)

Переваги для Векселедержателя (Постачальника):           

 • Управління ліквідністю – можливість продажу банку векселів у будь-який день до настання строків платежу на визначений термін
 • Збільшення обсягу продаж за рахунок залучення нових покупців, що потребують відстрочки платежу за товар

Переваги використання для Векселедавця (Покупця):

 • Отримання товару без відволікання оборотних коштів
 • Відстрочка платежу

Передумови проведення операції:

Укладання між Векселедавцем та Векселедержателем договору купівлі-продажу товару, в якому передбачена вексельна форма розрахунку (вимога законодавства)