Юридичні компанії

На даний момент розгляд юридичних компаній для взаємодії з питань, пов’язаних з роботою з проблемними активами, не проводиться.

Юридичні компанії, акредитовані АТ «Укрексімбанк» для надання юридичних послуг для роботи з проблемною заборгованістю

№ з/п Найменування ЮК Код ЄДРПОУ Місцезнаходження

1.

Адвокатське об’єднання «Адвокатська фірма «Прагнум»

43644120

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 28, БЦ «Кадорр», поверх 22, оф. 330

2.

Адвокатське об’єднання «А.Д.ХОК»

39924161

Україна, 01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 54 А

3.

Адвокатське об’єднання «ЕКС ЮРЕ КОНСАЛТИНГ»

39902059

Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22

4.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛАТФОРМА ПРАВА»

43417004

Україна, 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 16 В, к. 2

5.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ»

33500111

Україна, 04050, м. Київ, вул. Іллєнка Юрія, буд. 12

6.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕКС АМІКУС»

39938986

Україна, 04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56А

7.

Адвокатське об’єднання «Юридична фірма «Астерс»

37270543

Україна, 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21

8.

Адвокатське об’єднання «Арцінгер»

36958968

Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, поверх 10

9.

Адвокатське об’єднання «Саєнко Харенко»

38705584

Україна, 01001, м. Київ, Музейний провулок, буд. 10

10.

Адвокатське об’єднання «Мітракс»

39425318

Україна, 01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 4, офіс 18

11.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Аксіліум»

43227197

Україна, 01054, м. Київ, Хмельницького Богдана, буд.58А, Кв.78, офіс 2

12.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Алєксєєв, Боярчуков та партнери»

39007375

Україна, 01001, Київ, вул. Шота Руставелі, 11

13.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛ АЙ ГРУП»

32076552

Україна, 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36д, оф. 4г

14.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Правовест»

37559415

Україна, 01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50, корпус А,А¹

15.

Адвокатське об’єднання «ЕКВО»

44177891

Україна, 04053, місто Київ, пров.Бехтерівський, будинок 4, корпус літ.А, приміщення 19

16.

Адвокатське об’єднання «ІНТЕГРІТЕС»

41031255

Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, буд. 1

 

Вимоги АТ «Укрексімбанк» щодо взаємодії (співпраці) з юридичними компаніями (далі – Вимоги)

І. Примірний перелік документів*, що надаються юридичними компаніями (далі – ЮК) для розгляду АТ «Укрексімбанк» (далі – Банк) питання щодо взаємодії (співпраці)

 1. Заявка ЮК з обов’язковим зазначенням базисних сум вартості (ціни) на послуги, згоди із умовами проведення в Банку процедури взаємодії (співпраці), засвідчена підписом керівника ЮК (чи уповноваженою особою ЮК із наданням документів, що підтверджують повноваження такої особи) та печаткою ЮК (за наявності).
 2. Анкета юридичної компанії для надання інформації до АТ «Укрексімбанк» (за встановленою формою).
 3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. На дату укладення правочинів з Банком має бути наданий витяг з вказаного реєстру (за всіма критеріями запиту, у тому числі щодо реєстраційних дій) код і пароль доступу, що дає можливість доступу через портал електронних сервісів до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до актуальних установчих документів ЮК. Витяги повинні бути актуальними станом на дату подання.
 4. Документи, що підтверджують повноваження осіб (якщо такі особи не зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань як уповноважені представники), які підписуватимуть договори з Банком. Загальна інформація про засновників, учасників, схематичне зображення структури власності, а також інформація про клієнтів та партнерів ЮК в довільній формі.
 5. Перелік всіх наданих (надісланих) ЮК документів із запевненнями ЮК щодо достовірності, актуальності наданої інформації та документів.

Наведений перелік документів є примірним та може бути доповнений за результатами їх опрацювання;

*Документи передаються виключно в електронному вигляді (у вигляді сканованих копій).

Незалежно від результатів розгляду Банком питання щодо взаємодії (співпраці) ЮК, документи, отримані від ЮК, не повертаються до ЮК. При цьому, Банк підтверджує, що вся інформація, отримана Банком, буде використовуватися Банком з дотриманням правил конфіденційності.

ІІ. Критерії, яким має відповідати юридичні компанії (далі – ЮК) для розгляду АТ «Укрексімбанк» (далі – Банк) питання щодо взаємодії (співпраці)

ЮК, які мають намір взаємодіяти (співпрацювати) з Банком з метою надання юридичних послуг Банку, повинні відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам:

 1. Досвід роботи (практична діяльність) ЮК та /або її керівників, партнерів за відповідним напрямом – не менше 5 (п’яти) років.
 2. Юридична компанія (ЮК) – юридична особа (резидент України), яка здійснює юридичну практичну діяльність (правореалізаційну (включаючи правозастосовчу)), надає послуги з організації правової роботи, консультаційні послуги з підготовкою висновків з питань застосування законодавства (у тому числі іноземного), послуги зі здійснення правового захисту прав та інтересів осіб у взаємовідносинах з фізичними, юридичними особами, трастами або іншими правовими утворенням, у судах, тощо.
 3. Наявність ЮК, її керівників, партнерів у топ-10 у рейтингах, преміях (до уваги береться інформація за останні 3 (три) роки з Legal 500 (https://www.legal500.com/c/ukraine), Chambers (https://chambers.com), Who's Who Legal, видавництва «Юридична практика» та «Юридичної Газети») у галузях (практиках): банківське та фінансове право, комерційне та корпоративне право, ринки капіталу, кримінальне право, антимонопольне право, трудове та імміграційне право, податкове право.
 4. Наявність бездоганної ділової репутації ЮК та її співробітників (підтверджується, зокрема, відсутністю упродовж трьох останніх років інформації про порушення ними законодавства, а також про підготовку ними документів, що не відповідають вимогам законодавства, відсутність інформації про проведення відносно них слідчих дій по кримінальних провадженнях, про вчинення корупційних правопорушень, про спори із замовниками послуг, працівниками ЮК, іншої негативної інформації).
 5. Відсутність інформації про порушення справ про банкрутство ЮК, про процедуру припинення діяльності (ліквідації) за рішенням власників (учасників).
 6. Наявність в Україні офісів, представництв, представників, що забезпечать належний розгляд питань Банку та комунікацію з Банком, наявність необхідного обладнання.

Невідповідність ЮК хоча б одній умові, зазначеній у цих Вимогах, може бути підставою для відмови щодо взаємодії (співпраці) Банку з ЮК.

Розгляд питання щодо взаємодії (співпраці) Банком здійснюється у разі отримання Банком від ЮК повного пакету документів згідно з визначеним переліком документів (наведений у розділі І «Примірний перелік документів, що надаються юридичними компаніями для розгляду АТ «Укрексімбанк» питання щодо взаємодії співпраці» цих Вимог).

Надання ЮК до Банку повного пакету документів не гарантує, що Банком буде прийнято позитивне рішення щодо взаємодії (співпраці) Банку з даною ЮК.

У разі прийняття Банком позитивного рішення щодо взаємодії (співпраці) з ЮК, між Банком та такою ЮК укладається Договір (за встановленою Банком формою).