Інформація для клієнтів щодо необхідності внесення змін до діючих договорів тощо

АТ «Укрексімбанк» як депозитарна установа доводить до відома депонентів:

Повідомлення
Про необхідність внесення змін до договорів на виконання вимог рішення НКЦПФР «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» від 07.03.2017 №148
Про необхідність внесення змін до договорів на виконання вимог рішення НКЦПФР «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року №1412» від 24.07.2015 №1085
Про необхідність внесення змін до договорів на виконання вимог рішення НКЦПФР «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо встановлення вимог до договорів між учасниками депозитарної системи України» від 24.06.2014 №807
Про необхідність внесення змін до договорів на виконання вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) «Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах» від 06.08.2013 №1412