Депозитарні послуги

АТ «Укрексімбанк» як професійний учасник ринків капіталу здійснює такі види депозитарної діяльності:

  • депозитарна діяльність депозитарної установи (на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №286514 від 08.10.2013);
  • діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування (на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 286515 від 08.10.2013);
  • діяльність із зберігання активів пенсійних фондів (на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 286516 від 08.10.2013).

 


До уваги акціонерів - депонентів депозитарної установи АТ «Укрексімбанк»! Дистанційне голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

Детальніше...


 

АТ «Укрексімбанк» як депозитарна установа є клієнтом ПАТ «Національний депозитарій України» та Національного банку України.

Код міждепозитарного обліку (МДО) АТ «Укрексімбанк» як депозитарної установи - 300178.

Депозитарні послуги можуть надаватися таким клієнтам: державі, територіальним громадам, юридичним особам (резидентам, нерезидентам), інститутам спільного інвестування, Накопичувальному пенсійному фонду, недержавним пенсійним фондам, інвестиційним фондам, фізичним особам (резидентам, нерезидентам), нотаріусам (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса), номінальним утримувачам тощо.

 

Для відкриття в АТ «Укрексімбанк» як депозитарній установі рахунку в цінних паперах необхідно:

 

Для обслуговування активів інституту спільного інвестування (далі – ІСІ) депозитарною установою – АТ «Укрексімбанк» необхідно:

 

Депозитарна установа – АТ «Укрексімбанк» виконує такі функції:

  • депозитарний облік цінних паперів;
  • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;
  • обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;
  • обслуговування активів інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів.

 

Свою діяльність депозитарна установа – АТ «Укрексімбанк» здійснює відповідно до нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чинного законодавства України, Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи – акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» та інших внутрішніх документів.

 

Місцезнаходження депозитарної установи – АТ «Укрексімбанк»: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

 

Операційний день Депозитарної установи:
кожного робочого дня – з 8:30 до 17:45,
у п’ятницю – з 8:30 до 16:30,
у передсвяткові дні – з 8:30 до 16:45.
Обідня перерва – з 12:30 до 13:30.
Вихідними днями є субота та неділя.

 

Для отримання більш детальних консультацій просимо звертатись до працівників депозитарної установи – АТ «Укрексімбанк» за контактним номером телефону: (044) 247-80-79.