FATCA

Щодо Закону США «Про податкові вимоги до зарубіжних рахунків (FATCA)»

Шановні клієнти!

Звертаємо Вашу увагу на те, що Україною була досягнута домовленість з урядом США, внаслідок якого положення Закону США «Про податкові вимоги до зарубіжних рахунків» (FATCA) почали застосовуватися до фінансових інститутів України.

FATCA спрямована на протидію ухиленню від сплати податків американськими платниками податків, які володіють банківськими рахунками, відкритими в іноземних фінансових інститутах.

FATCA вимагає від фінансових інститутів-нерезидентів ідентифікації платників податків США, що володіють безпосередньо або опосередковано певними фінансовими рахунками, і передачі відповідної інформації в Податкову службу США (IRS).

Об’єктами контролю в рамках FATCA є відкриті в АТ «Укрексімбанк» (далі - Банк)  платниками податків США банківські рахунки. В рамках виконання вимог FATCA Банк зобов’язаний здійснювати належну перевірку всіх Клієнтів, які відкривають банківські рахунки, що може викликати необхідність надання клієнтами Банку додаткових форм документів  та заповнення розробленої Банком Форми самосертифікації для визначення статусу платника податків США. Банк направляє в Державну податкову службу України інформацію про такі рахунки, які далі передаються в Податкову службу США.

З огляду на викладене, Банк ідентифікує своїх клієнтів на приналежність до податкових резидентів США, і з цією метою перевіряє їх на відповідність таким критеріям і ознакам віднесення Клієнтів АТ «Укрексімбанк» до податкових резидентів США.

Фізичні особи та індивідуальні підприємці визнаються податковими резидентами США, якщо виконується одна з таких умов:

 • фізична особа є громадянином США;
 • фізична особа має дозвіл на постійне перебування в США (картка постійного жителя (форма I-551 («Green Card»);
 • фізична особа відповідає критеріям «суттєвого перебування», а саме: фізична особа визнається податковим резидентом США, якщо вона перебувала на території США не менше 31 дня протягом поточного календарного року і не менше 183 днів протягом 3 років, включаючи поточний рік і два попередні роки. При цьому сума днів, протягом яких фізична особа була присутня на території США в поточному році, а також двох попередніх роках, розраховується за таким принципом:
 • Всі дні проведені в США в поточному році;
 • 1/3 днів, проведених в США в минулому році;
 • 1/6 днів, проведених в США в позаминулому році.

При цьому податковими резидентами США не визнаються вчителі, студенти, стажери, тимчасово присутні на території США на підставі віз категорії F, J, M або Q.

Ознаки можливого американського податкового резидента:

 • місце народження в США;
 • адреса резидента в США;
 • поштова адресу в США (в тому числі поштова скринька);
 • телефонний номер США;
 • постійно діючі інструкції по платежах певних сум в США;
 • довіреність, видана особі з адресою в США;
 • право підпису, видане особі з адресою в США;

Способи отримання інформації з метою віднесення Клієнтів до категорії іноземних платників податків.

Банк має право використовувати будь-які доступні на законних підставах способи отримання інформації з метою визначення статусу Клієнта як іноземного платника податків, в тому числі, такі як:

 1. Письмові та усні запитання / запити Клієнту;
 2. Заповнення Клієнтом форми, що підтверджує / спростовує можливість віднесення Клієнта до категорії іноземного платника податків: форми документів Служби внутрішніх доходів США (IRS), які використовуються з метою виконання вимог FATCA (W-9, W-8BEN, W-8BEN-E, W-8 IMY, W-8 EXP, W-8 ECI);
 3. Заповнення розробленої Банком Форми самосертифікації для визначення статусу платника податків;
 4. Аналіз інформації про клієнта з доступних Банку джерел.

У разі якщо Ви є податковим резидентом США, Банк зобов’язаний включити інформацію про Вас в щорічний звіт, який буде передаватися в податкові органи України та США.

У разі якщо Ви є податковим резидентом США та / або отримуєте дохід з США і не маєте наміру дотримуватися вимог податкового законодавства США (FATCA) - Банком кореспондентом може бути утримано 30% податків від доходів, отриманих з джерела в США, а також з будь-яких транзитних платежів.

Додаткову інформацію про вимоги Закону США «Про податкові вимоги до зарубіжних рахунках» Ви можете отримати на сайті Податкового управління США (http://www.irs.gov).

З метою визначення на приналежність до податкових резидентів США, та якщо ви є юридичною особою-клієнтом Банку просимо Вас заповнити форму «Форма самосертифікації для визначення статусу іноземця (платника податків) та/або одну з форм (W-9, W-8BEN, W-8BEN-E, W-8 IMY, W-8 EXP, W-8 ECI) Служби внутрішніх доходів США (IRS) англійською мовою.

Для Вашої зручності докладаємо можливий перелік ознак наявності/відсутності податкового резидентства США та відповідну форму податкового сертифіката, який необхідно заповнити:

 

Форма податкового сертифіката

Заповнюють

Підтверджує

Містить

W-9

Клієнти зі статусом «Податковий резидент США»

Наявність податкового резидентства в США

- Ім’я / найменування

- Ідентифікаційний номер платника податків США – Tax Identification Number (TIN)

- Дату і підпис

W-8 BEN-E

Клієнти зі статусом «Не податковий резидент CША»

Відсутність податкового резидентства США для бенефіціарних власників - юридичних осіб

- Ім’я / найменування

- Адресу постійної реєстрації

- Ідентифікаційний номер платника податків США – Tax Identification Number (TIN)

- Підтвердження, що підписант форми, не є громадянином США (для фізичних осіб)

- Підтвердження країни реєстрації та / або податкового резидентства (для юридичних осіб)

- Класифікацію юридичної особи

- FATCA-статус

- Іншу інформацію, зазначену у формі

- Дату і підпис

W-8 BEN

Клієнти зі статусом «Не податковий резидент CША»

Відсутність податкового резидентства США для бенефіціарних власників - фізичних осіб

W-8 IMY

Клієнти зі статусом

«Податковий резидент CША»

Наявність податкового статусу іноземної особи в якості посередника або американської філії такої компанії

- Найменування та адреса постійної реєстрації

- Країна, в рамках законодавства якої створена і зареєстрована компанія

- Тип компанії для податкових цілей

- FATCA-статус

- GIIN

- Сертифікат, що підтверджує, що стосовно рахунків, зазначених в заяві про утримання посередник не діє в якості власника

- Сертифікат кваліфікованого посередника, що підтверджує, що посередник діє в якості кваліфікованого посередника щодо рахунків, зазначених в заяві про утримання

- Заява про утримання для фінансових інститутів, що беруть участь

- Заява про утримання для резидентів підконтрольних територій

- Заява про утримання для неамериканських нефінансових компаній

- Заява про утримання щодо виняткових бенефіціарів власників для фінансових інститутів, що не беруть участь які отримують платежі від одного або декількох виняткових бенефіціарних власників

- Будь-яка інша інформація

W-8 EXP

Клієнти зі статусом «Звільнена особа»

Наявність статусу іноземної особи як організації, що звільнена від вимог FATCA

- Найменування

- Адреса

- FATCA-статус

- Будь-яка інша інформація

- положення про те, що особа, яка підписала цю форму, несе відповідальність згідно з законом США

 

W-8 ECI

Клієнти зі статусом «Звільнена особа»

Наявність доходу, безпосередньо пов’язаного із здійсненням торгівельної або комерційної діяльності в США, яка звільнена від вимог FATCA

- Ім’я / найменування

- Адресу

- Ідентифікаційний номер платника податків США – Tax Identification Number (TIN)

- Положення про те, що особа, яка підписала цю форму, несе відповідальність згідно з законодавством США