Регулярна інформація для акціонерів та стейкхолдерів за 2021 рік

Проміжна інформація емітента

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента