Державні гарантії на портфельній основі

Сприяння доступу підприємствам мікро- малого та середнього бізнесу до банківського фінансування

Порядок надання державних гарантій на портфельній основі затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 723 «Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі» № 723

Метою надання державних гарантій на портфельній основі є підтримка мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні через спрощення доступу підприємствам до банківського фінансування.

Державною гарантією забезпечуються:

  • до 70 % зобов’язань за основним боргом за окремим кредитом (до 80% на період воєнного стану за кредитами, що надаються суб’єктам господарювання - сільськогосподарським товаровиробникам)

Строк дії державної гарантії на портфельній основі:

  • 2 роки з дати укладання гарантійного договору за кредитами, що надаються суб’єктам господарювання - сільськогосподарським товаровиробникам;
  •  5 років з дати укладання гарантійного договору для кредитів, що надаються на інвестиційних цілей, фінансування оборотного капіталу та рефінансування заборгованості;
  •  10 років з дати укладання гарантійного договору для кредитів, що надаються для купівлі землі с/г призначення.

Умови

Вид кредиту

кредит, невідновлювана та відновлювана кредитна лінія (тільки кредит - за кредитами, що надаються суб’єктам господарювання - сільськогосподарським товаровиробникам)

Валюта

гривня

Максимальна сукупна заборгованість позичальника та учасників групи пов’язаних з ним контрагентів

100 млн.грн.

Строк кредитування

Залежить від строку дії державної гарантії, але не більше:

  • 10 років;
  • 1 року - для кредиту, що надається суб’єкту господарювання - сільськогосподарському товаровиробнику;

Номінальна процентна ставка

Не перевищує 3мUIRD (станом на найближчий робочий день, що передує даті підписання кредитного договору) + 7%

Комісії

Не більше 1% річних від суми кредиту (для кредитів із строком кредитування менше ніж один рік - до 1% разово)
Забезпечення  Основні види майнового та/або іншого забезпечення

Обмеження

  • Державною гарантією на портфельній основі не може забезпечуватись кредит, наданий за іншими програмами державної підтримки або програмами міжнародних фінансових організацій, окрім державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».
  • Кредит не може бути надано на заборонену діяльність, виробництво зброї або діяльність, за якою більше ніж 10% річних надходжень генерується за рахунок азартних ігор, алкоголю, тютюну.