Невідновлювана кредитна лінія

Кредити на придбання транспорту, техніки, обладнання, модернізацію та розширення виробництва без суттєвого відволікання власних коштів компанії
Підвищення конкурентоспроможності
Довгострокове фінансування
Назад
Підвищення конкурентоспроможності
Фінансування модернізації та оновлення виробничих активів компанії з метою розширення виробництва
Довгострокове фінансування
Довготермінове фінансування для реалізації планів щодо розвитку компанії

У разі виникненні поступової потреби в кредитних коштах – по мірі виконання проекту, що фінансується, банк пропонує невідновлювану кредитну лінію – кредит з поетапною вибіркою кредитних коштів без можливості повторної вибірки сум, внесених позичальником для погашення кредиту. Вибірка та погашення кредиту відбувається відповідно до встановленого графіка.

Умови

Строк кредитування Встановлюється залежно від функціонального призначення об`єкта кредитування, окупності інвестиційного проекту. Не повинен перевищувати термін експлуатації обладнання / устаткування, визначений виробником
Розмір фінансування До 70% вартості інвестиційного проекту
Додаткові умови Можливість встановлення індивідуального графіка вибірки та погашення кредитних коштів залежно від умов реалізації інвестиційного проекту.
Пільговий період кредитування
Погашення заборгованості Здійснюється як за рахунок надходжень від реалізації інвестиційного проекту, так і за рахунок основної діяльності позичальника
Забезпечення Ліквідна застава, у тому числі можливість оформлення в забезпечення об’єкту фінансування