Фінансування інвестпроектів за пріоритетними напрямами

Поєднання з «5-7-9%»
Довгострокове кредитування
Назад
Поєднання з «5-7-9%»
Умови кредитування можуть поєднуватися з Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%»
Довгострокове кредитування
Оборотний капітал – до 3-х років
Інвестиційні проекти – до 6-ти років

Фінансування інвестиційних проектів та потреб в оборотних коштах підприємств за пріоритетними напрямами

Переваги

 • Поєднання з державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%»
 • Тривалий строк кредитування
 • Гнучкий графік погашення
 • Вибір форми кредитування

Для участі у Програмі українські підприємства повинні відповідати таким вимогам:

 • зареєстровані в установленому законом порядку фізичні особи – підприємці або юридичні особи, більше 75  відсотків статутного капіталу яких перебуває у приватній власності фізичних та/ або юридичних осіб;
 • ведуть діяльність на території України (крім тимчасово окупованої території);
 • ведуть реальну господарську (підприємницьку) діяльність не менше 3 років;
 • річний товарообіг не більше екв. 50 млн. євро, середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 250 осіб;
 • ведуть прибуткову діяльність (за даними фінансової звітності) за останній звітний рік;
 • не перебувають у стосунках фінансово-економічної залежності з суб’єктами великого підприємництва;
 • здійснюють основну діяльність, яка відноситься пріоритетних  напрямів або фінансовий проект за яким запитується фінансування передбачає перетворення зазначеної діяльності основну;
 • 25% і більше статутного капіталу не належать прямо або опосередковано одному або більше юридичним особам, які не відповідають зазначеним умовам, та/або фізичним особам, які є власниками суб’єктів великого підприємництва;
 • не здійснюють діяльність, заборонену національним та/або міжнародним законодавством.

Умови

Мета кредиту:

Інвестиційні цілі:

1. Придбання або модернізація основних засобів (машин, обладнання тощо), включаючи транспортування, монтаж, введення в експлуатацію, необхідних для розширення діючого або створення нового виробництва

2. Придбання, будівництво або реконструкція приміщень, необхідних для розширення діючого або створення нового виробництва.

Фінансування потреби в оборотних коштах:

1. Фінансування потреби в оборотних коштах, необхідних для розширення діючого або створення нового виробництва.

2. Фінансування заходів з просування, сертифікації власної продукції на національному та світовому ринках.

Строк кредитування

- до 6-ти років для інвестиційних проектів

- до 3-х років для фінансування потреби в оборотних коштах

Вид кредитування

Кредит, невідновлювана кредитна лінія (для інвестиційних цілей) або відновлювана відклична кредитна лінія – для фінансування потреби в оборотних коштах

Валюта кредиту

Гривня

Максимальний розмір кредиту

До 500 000 євро в еквіваленті національної валюти за офіційним курсом Національного банку України

Процентна ставка

UIRD (3 міс) + 5п.п.

Власний (авансовий) внесок

Від 20%

Комісія за надання кредиту

1,5% від суми кредиту

Забезпечення кредиту

Іпотека об’єкта, придбання/поліпшення/розвиток якого здійснюється за рахунок кредитних коштів та/або застава іншого ліквідного майна, що відповідає вимогам Банку

Пріоритетні галузеві напрями*

Класи секції А, С, І, D за національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»


* Пріоритетні галузеві напрями для фінансування інвестиційних проектів: 01 Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг, 10 Виробництво харчових продуктів, 13 Текстильне виробництво, 14 Виробництво одягу, 15 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, 16 Оброблення деревини, 17 Виробництво паперу та паперових виробів, 18 Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації, 20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 21 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, 22 Виробництво гумових і пластмасових виробів, 23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції, 25 Виробництво готових металевих виробів, 26 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, 27 Виробництво електричного устаткування, 28 Виробництво машин і устаткування, 29 Виробництво автотранспортних засобів, 30 Виробництво інших транспортних засобів, 31 Виробництво меблів, 32 Виробництво іншої продукції, 35 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря