Банк-онлайн
ENG версiя

Право вимоги

№ з/п Найменування об’єкта продажу Початкова ціна продажу лоту, грн. (без ПДВ) Дата публикації Дата торгів
Посилання на аукціон

1

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою №151407K23 від 25.07.2007, договорами забезпечення та дебіторська заборгованість

5 579 931 834,85

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509594

2

Право вимоги за К/Д, укладеним з Ю/О, щодо якої порушено справу про банкрутство: №151117К15 від 22.12.2017, №151117К16 від 22.12.2017, що відкриті в рамках генеральної кредитної угоди від 22.12.2017 №151117N4 та дог. заб-ня

421 389 662,46

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509625

3

Право вимоги за кред. дог., укладеними з юр. ос.(лікв. проц.):№151213К17 від 21.08.2013,№151214К12 від 10.06.2014,№151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014,що відкриті в рамках ГУ №151308N2 від 17.11.2008, дог. заб-ня та дебіт. заборг.

4 389 921 095,37

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509596

4

Право вимоги за К/Д з ю/о: №151214К1 від 28.03.2014, в рамках ГКУ №15106N6-23.02.2006,№151213К5-27.06.2013,№151214К2-28.03.2014, в рамках ГУ №15106N3-23.02.2006, №151213К12-24.07.2013, в рамках ГКУ №151213N3-24.07.2013, дог. заб-ня

3 041 418 872,00

15.04.2022

02.05.2022

https://setam.net.ua/auction/509644

5

Право вимоги за міжбанківським кредитом, згідно договору № 21911D2 від 04.11.2011 р, договорами забезпечення та дебіторська заборгованість

454 352 076,45

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509604

6

Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною особою, №18106К33/2162 від 06.10.2006 та №151107К37 від 18.07.2007, що відкриті в рамках Генеральної угоди від 06.10.2006 №18106N7/2161, дог. заб-ня та дебіт. заборг.

918 147 550,09

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509602

7

Право вимоги за кред. дог. з юр. ос., щодо якої порушено пров. у справі про бакрутство: №151112К22 від 27.09.2012,в рамках ГКУ №151111N5 від 30.09.2011;№151112К31 від 25.12.2012;№151112К32 від 29.12.2012, дог. заб-ня та дебіт. заборг.

6 934 773 380,52

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509593

8

Право вимоги за кредитним договором, укладеними з юридичною особою, що перебуває в ліквідаційній процедурі №151111К29 від 30.11.2011 та договорами забезпечення

1 034 662 579,02

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509633

9

Право вимоги К/Д, з ю/о,(лік. проц.)№18105K21/2109-30.09.2005;№6107К14-06.07.2007;№6107К15-10.07.2007; №6107К9-18.05.2007;№6108К7-14.05.2008;№6108К1-15.02.2008;№6109К4-09.02.2009,в рамках ГКУ №6107N2-06.07.2007 дог. заб-ня та деб. заб-ть

1 809 860 625,09

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509597

10

Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною особою, що перебуває в ліквідаційній процедурі: №151107К41 від 04.07.2007 та №151110К12 від 18.03.2010 та договорами забезпечення

2 137 545 203,27

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509612

11

Право вимоги за К/Д, з ю/о., (лікв. проц.):№151109К19-03.06.2009,№151109К27-17.07.2009,№151109К39-22.12.2009,№151109К38-06.11.2009,№151110К2-16.02.2010,№151110К3-03.03.2010,№151110К11-21.04.2010,в рамках ГКУ №151109N2-03.03.2009 та дог. заб-ня

10 467 528 575,77

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509592

12

Право вимоги за К/Д, укладеними з юр. ос., що перебуває в ліквідаційній процедурі №5106K12 від 24.07.2006; №5107K18 від 10.10.2007; №5107K6 від 05.04.2007; №5109K7 від 18.09.2009; №18106K9/2137 від 14.03.2006, та дог. заб-ня

1 414 417 846,88

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509601

13

Право вимоги за кред. дог. укладеними з юр. ос., що перебуває в процедурі санації :151111K32 від 10.02.2012, що відкритий в рамках Консорціумної кредитної угоди № 151108N2 від 07.05.2008, дог. заб-ня та дебіт. заборг.

3 138 773 402,71

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509600

14

Право вимоги дог. з ю/о (лікв. проц): Договір факторингу №64006Y8- 20.12.2006, (Договір поставки №040101/П-03.01.2006), кредитними договорами, що відкриті в рамках ГКУ №6407N1/2416 від 16.02.2007 та договорами забезпечення

2 101 669 594,63

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509632

15

Право вимоги за кред. договорами укладеними з юр. особою, що перебуває в ліквідаційній процедурі № 151118К3 від 21.06.2018 та юр. особою, щодо що перебуває в ліквідаційній процедурі № 151118К2 від 21.06.2018 та дог. заб-ня

1 400 751 606,27

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509629

16

Право вимоги за К/Д з ю/о №151214V5-30.10.14 №6414V1/2555-30.06.17; К/Д в рамках ГУ №151211N1-24.03.11, К/Д в рамках ГУ №6412N1/2542-11.10.12 та договорами забезпечення

2 547 847 068,73

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509621

17

Право вимоги за кредитним договором, укладеними з юридичною особою, що перебуває в ліквідаційній процедурі: № 15106К134 від 22.11.2006 та договорами забезпечення

1 584 151 846,36

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509598

18

Право вимоги за К/Д з ю/о,яку ліквідовано: №8606K5-30.03.2006, №8608V8-29.09.2008, №151208K31-13.06.2008 та К/Д №151208K53-08.10.2008 та №151208K54-08.10.2008, що відкриті в рамках ГУ №151208N4-08.10.2008 та дог. заб-ня

1 187 250 703,73

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509616

19

Право вимоги за К/Д, укладеними з Ю/О - ліквідаційна процедура (перелік К/Д зазначено в характеристиці), відкритими в рамках Генеральної кредитної угоди №151307N1 від 05.03.07 та договорами забезпечення

2 793 553 831,93

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509615

20

Право вимоги за К/Д., укладеним з Ю/О., яку ліквідовано : №151310К15 від 28.07.2010, №151310К24 від 12.11.2010 та №151314К1 від 10.02.2014 , що укладені в рамках Генеральної кредитної угоди №151310N1 від 28.07.2010 та дог. заб-ня

929 509 127,37

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509599

21

Право вимоги за кредитним договором, укладеними з юридичною особою, що перебуває в ліквідаційній процедурі №15107K13 від 13.02.2007 року та договорами забезпечення

1 293 737 492,43

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509607

22

Право вимоги за договором кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву, укладеними з Ю/О, що перебуває в ліквідаційній процедурі №151311К25 від 29.12.2011 та договорами забезпечення

1 169 955 842,08

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509619

23

Право вимоги договорами, укладеними з юридичною особою, що перебуває в ліквідаційній процедурі: №151407К19 від 22.03.2007 , №151408К13 від 28.05.2008 та договорами забезпечення

2 335 796 763,64

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509631

24

Право вимоги за К/Д, укладеними з Ю/О - ліквідаційна процедура (перелік К/Д зазначено в характеристиці), договорами забезпечення та дебіторська заборгованість

1 379 671 074,11

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509603

25

Право вимоги за К/Д, укладеними з Ю/О, що перебуває в ліквідаційній процедурі №15106К51-23.05.2006, №151407К38-03.09.2007 та №151408К6-14.02.2008, що укладені в рамках ГКУ №15106N15-09.08.2006, дог. заб-ня та дебіт. заборг.

1 288 329 906,30

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509611

26

Право вимоги за кредитними договорами, укладеним з юридичною особою що перебуває в ліквідаційній процедурі №7208К20 від 21.11.2008, №7210К1 від 28.01.2010, дог. заб-ня та дебіт. заборг.

246 026 965,04

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509623

27

Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною особою №6112К3 від 19.12.2012р. та №6113К4 від 06.09.2013р., укладеними в рамках Генеральної угоди №6110N2 від 11.08.2010р. та договорами забезпечення

204 711 421,29

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509608

28

Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною особою №5109К12 від 21.12.2009 та №5112К1 від 20.03.2012, що відкриті в рамках Генеральної угоди від 06.10.06 №5106N1, догов. заб-ня та та дебіт. заборг.

863 568 546,07

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509606

29

Право вимоги за К/Д, з Ю/О: ГКУ від 20.12.2013 № 5213N2 , в межах договору з ЄІБ та договорами забезпечення

988 965 137,63

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509595

30

Право вимоги за кредитним договором, укладеними з юридичною особою, щодо якої ініціюється провадження у справі про банкрутство № 6906К25 від 16.06.2006, договорами забезпечення та дебіторська заборгованість

52 524 153,27

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509620

31

Право вимоги за кредитним договором, укладеними з юр. особою, щодо якої порушено провадження у справі про бакрутство №50113К6 від 27.12.2013, укладеним в рамках Генеральної угоди № 5006N2 від 14.11.2006 та договорами забезпечення

105 818 653,97

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509618

32

Право вимоги за К/Д, укладеним з Ю/О №19-72KО0012 від 15.05.2019 та № 19-72KV0020 від 25.06.2019, №68117К39 від 18.10.2017 року, що відкриті в рамках Генеральної кредитної угоди №68616N13 від 29.12.2016, дог. заб-ня та дебіт. заборг.

6 203 024,92

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509630

33

Право вимоги за кредитними договорами, укладеним з Ю/О (перебуває в процедурі припинення) № 6107К8 від 04.04.2007 та № 6108К12 від 25.07.2008, що відкриті в рамках Генеральної угоди №6108N2 від 14.07.2008 та договорами забезпечення

203 003 027,50

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509628

34

Право вимоги за ГКУ №54117N2 від 20.12.2017р. разом із правами вимоги за К/Д № 19-12KV0018 від 02.10.2019, укладеним в рамках Генеральної угоди, договором застави №54117Z26 від 20.12.2017 та договором поруки №54117Р15 від 20.12.2017

4 001 742,24

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509634

35

Право вимоги за Генеральною кредитною угодою № 151407N2 від 15.06.2007 разом із правами вимоги за Кредитними договорами №151407К28 від 02.07.2007 та №151407K29 від 02.07.2007, укладеними з юридичною особою та договорами забезпечення

830 642 533,04

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509609

36

Право вимоги за ГКУ №75113N2 від 23.10.2013 разом із правами вимоги за Кредитним договором №75113К5 від 23.10.2013, укладеними з юридичною особою, щодо якої порушено справу про банкрутство та договорами забезпечення

571 637 313,48

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509617

37

Право вимоги за Кредитним договором №18-68KN0002 від 22.08.2018, укладеними з юридичною особою та договорами забезпечення

38 454 703,29

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509622

38

Право вимоги за Генеральною кредитною угодою №151111N3 від 12.08.2011 року разом з правом вимоги за Кредитним договором №151111K19 від 12.08.2011 , укладеними з юридичною особою та договорами забезпечення

9 103 474,94

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509626

39

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою №151410К2 від 18.03.2010 та договорами забезпечення

30 773 452,88

15.04.2022

02.05.2022

https://setam.net.ua/auction/509645

40

Право вимоги за Генеральною кредитною угодою 68108N13 від 17.12.2008 разом із правами вимоги за Кредитними договорами №68108K52 від 20.08.2008 та №68108К43 від 24.06.2008, що укладені з Юр. особою, яка перебуває в стані припинення

8 474 231,95

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509627

41

Право вимоги за К/Д від 18.08.06 №18106К31/2159 укладеним з Юр. Особою 1 та право вимоги за К/Д від 16.11.07 №151407К43 укладеним з Юр. Особою 2 (перебуває в стані припинення) з дог. заб-ня та дебіт. заборг.

238 780 727,75

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509610

42

Право вимоги за ГКУ від 10.11.2005 №18105N3/2114 укладеною між Ю/О 1 та Ю/О 2, разом із правами вимоги за К/Д Ю/О 1 (перебуває в стані припинення) та К/Д Ю/О 2 (перелік К/Д зазначено в характеристиці лоту) та дебіт. заборг.

685 082 686,00

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509613

43

Право вимоги за ГКУ від 25.12.2014 №161114N5 разом з правами вимоги за Кредитними договорами від 28.07.2016 №161116К2 та від 28.07.2016 №161116К3, укладеними з юридичною особою разом з дог. заб-ня та дебіт. заборг.

110 146 599,72

14.04.2022

29.04.2022

https://setam.net.ua/auction/509614

44

Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною особою, щодо якої порушено провадження у справі про банкрутство: № 151107К26 від 22.06.2007, № 151107К29 від 22.06.2007, укладеними в рамках Генеральної кредитної угоди № 151107N1 від 22.06.2007 разом з договором забезпечення та угодами про внесення змін до всіх зазначених договорів

326 522 787,61

19.05.2022

20.06.2022

https://setam.net.ua/auction/509870

45

Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною особою, яку ліквідовано: № 50107K6 від 15.11.2007, № 50108К2 від 11.02.2008, № 50108K15 від 01.07.2008, № 50108K36 від 19.11.2008, № 50108K37від 28.11.2008, № 50109K4 від 07.04.2009, № 50109K6 від 26.05.2009 укладеними в рамках генеральної угоди №5006N1 від 30.05.2006,та угодами про внесення змін до всіх зазначених договорів

355 386 627,39

19.05.2022

20.06.2022

https://setam.net.ua/auction/509872