Нотаріуси

Вимоги АТ «Укрексімбанк» щодо взаємодії з нотаріусами (далі – Вимоги)

І. Примірний перелік  документів (оригіналів або копій), що надаються нотаріусом для розгляду АТ «Укрексімбанк» (далі – Банк) питання щодо взаємодії

 1. Анкета нотаріуса (додається до цих Вимог) (оригінал).
 2. Копія паспорта нотаріуса.
 3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера нотаріусу.
 4. Копія свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
 5. Копія реєстраційного посвідчення нотаріуса про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності (щодо приватних нотаріусів).
 6. Згода на обробку персональних даних (додається до цих Вимог);
 7. Копії кваліфікаційних сертифікатів та свідоцтва про підвищення кваліфікації (у разі наявності).
 8. Інформацію щодо вартості вчинення нотаріальних дій нотаріусом, що має намір взаємодіяти з Банком, засвідчені підписом та печаткою такого нотаріуса.
 9. Копія Договору страхування цивільно-правової відповідальності (щодо приватних нотаріусів, обов'язково документ який підтверджує факт оплати за договором страхування).
 10. Копії трудових договорів з найманими працівниками.
 11. Рекомендації або інші документи, що підтверджують досвід роботи з іншими банками (у разі наявності).

Наведений перелік документів є примірним та може бути доповнений за результатами їх опрацювання. 

Документи передаються на паперовому носії. Копії документів мають бути завірені належним чином. Посвідчувальний напис проставляється на кожному аркуші або на зворотному боці останнього аркушу прошитих документів та складається зі слів: «З оригіналом згідно». Під посвідчувальним написом проставляється  підпис нотаріуса, скріплений відбитком печатки. При цьому копії документів, наданих фізичними особами мають містити посвідчувальний напис, вчинений власноручно особою, що є їх власником.

Незалежно від результатів розгляду Банком питання щодо взаємодії із нотаріусом, документи, отримані від нотаріуса, не повертаються нотаріусу. При цьому, Банк гарантує що вся інформація, отримана Банком, буде використовуватися Банком з дотриманням правил конфіденційності.

 

ІІ. Критерії, яким має відповідати нотаріус для розгляду Банком питання щодо взаємодії

Нотаріуси, які мають намір співпрацювати з Банком з метою нотаріального посвідчення угод, що укладаються між Банком та третіми особами, або з метою вчинення нотаріальних дій на користь Банку повинні відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам:

 1. Досвід (практична діяльність) роботи нотаріусом - не менше 2 (двох) років.
 2. Наявність практичного досвіду оформлення всіх видів угод, які потребують нотаріального посвідчення та укладаються між Банком і третіми особами (зокрема, але не обмежуючись наведеним: посвідчення договорів іпотеки [у тому числі іпотеки нерухомості, право на яку виникне в майбутньому], посвідчення договорів застави [у тому числі корпоративних прав, цінних паперів]), а також наявність практичного досвіду надання нотаріальних послуг щодо надання яких нотаріус планує співпрацювати із Банком.
 3. Наявність позитивної ділової репутації у нотаріуса, що включає в тому числі відсутність рішень суду, які набрали законної сили, по визнанню посвідчених даним нотаріусом угод недійсними з вини нотаріуса, про проведення відносно даного нотаріуса слідчих дій по кримінальних провадженнях, іншої негативної інформації.
 4. Наявність в штаті нотаріуса найманих працівників – не менше 1 (одного), що повинно підтверджуватись відповідними трудовими договорами.
 5. Наявність офісу (робочого місця нотаріуса), що відповідає вимогам чинного законодавства України.

Невідповідність нотаріусу хоча б одній умові, зазначеній у цих Вимогах може бути підставою для відмови щодо взаємодії Банку з нотаріусом.

Розгляд питання щодо визначення відповідності нотаріуса вимогам Банку здійснюється у разі отримання Банком від нотаріуса повного пакету документів згідно з визначеним переліком документів (наведений у розділі І «Примірний перелік документів (оригіналів або копій), що надаються нотаріусом для розгляду питання щодо взаємодії» цих Вимог).

Надання нотаріусом до Банку повного пакету документів не гарантує, що Банком буде прийнято позитивне рішення щодо взаємодії Банку з даним нотаріусом.