Інша інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Статут АТ «Укрексімбанк» (дата розміщення 06.07.2022)

Принципи (кодекс) корпоративного управління

Перелік афілійованих осіб АТ «Укрексімбанк»

Рамкова угода про взаємодію між Кабінетом Міністрів України та АТ «Укрексімбанк»

Структура власності:

Свідоцтва про реєстрацію цінних паперів АТ «Укрексімбанк»:

Внутрішні положення АТ «Укрексімбанк»:

Ліцензії:

Політика інформаційної безпеки:

Комплаєнс і корпоративна поведінка (етика):