Безготівкові валютні операції

Здійснюйте обмін валют надійно, безпечно та вигідно!
Безпека
Вигідність*
Швидкість
Назад
Безпека
Уникнення ризиків готівкового обороту
Вигідність*
Вигідний курс валют та низькі тарифи
Швидкість
Зарахування валюти протягом дня

Особливості безготівкових валютних операцій протягом воєнного стану!

ЗАБОРОНЕНО здійснювати безготівкові валютообмінні операції, крім випадків:

 • купівлі клієнтом безготівкової іноземної валюти (долари США) за гривні, розміщені на поточному рахунку клієнта в Банку, за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення операції, з подальшим розміщенням купленої іноземної валюти на строковий вклад «Валюта без обмежень». Вклад (депозит) після закінчення строку, а також нараховані за таким вкладом (депозитом) проценти підлягають поверненню/сплаті фізичній особі в національній валюті (у перерахунку за офіційним курсом Національного банку України на дату такого повернення/сплати) шляхом зарахування на поточний рахунок фізичної особи;
 • купівлі клієнтом іноземної валюти для переказу за кордон, що ініціюється з метою сприяння підвищенню обороноздатності України фізичною особою, яка не є суб'єктом господарської діяльності, за товари, які класифікуються за такими кодами УКТЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України": 85076211 43 90 006506 10 80 0061-626403-6405392662179005 10 00 009005 80 00 008802 20 00 008802 30 00 009404 30 00 003926 90 92 9030851785259025, якщо сума такої операції/операцій на календарний місяць в еквіваленті є меншою, ніж 400 000 гривень (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції);
 • купівлі іноземної валюти фізичними особами-нерезидентами для переказу за кордон, купленої за кошти, одержані в разі загибелі військовослужбовця, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану" (зі змінами);
 • купівлі іноземної валюти військовослужбовцями, які є нерезидентами, для переказу за кордон, коштів, отриманих як виплата грошового забезпечення згідно із законодавством України, у сумі, що не перевищує в еквіваленті 400 000 гривень на календарний місяць. Такі операції дозволяється здійснювати через Банк, в якому відкрито рахунок для зарахування коштів грошового забезпечення;
 • купівлі клієнтом безготівкової валюти в обсязі, що не перевищує в еквіваленті 200 000 гривень на календарний місяць за умови обов’язкового розміщення відповідної валюти в Банку на строковий вклад (депозит) терміном не менше трьох календарних місяців, без права дострокового розірвання договору банківського вкладу (часткового зняття коштів з вкладу) або поповнення діючого строкового вкладу (депозиту), який не передбачає права дострокового розірвання договору банківського вкладу (часткового зняття коштів з вкладу), дата повернення по якому настане не раніше ніж через три календарні місяці від дати здійснення відповідного поповнення;
 • купівлі клієнтом безготівкової валюти з метою подальшої оплати витрат на лікування в медичних закладах іноземної держави, оплати витрат на транспортування хворих, оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);
 • купівлі клієнтом безготівкової валюти з метою подальшого перерахування коштів за навчання на рахунки навчальних закладів іноземної держави;
 • купівлі клієнтом безготівкової валюти з метою подальшого перерахування коштів для виплати аліментів;
 • продажу клієнтами іноземної валюти в безготівковій формі Банку.

Переваги

 • Уникнення ризиків готівкового обороту
 • Вигідний курс валют та низькі тарифи
 • Зарахування валюти протягом дня

Укрексімбанк пропонує фізичним особам здійснення валютних операцій у безготівковій формі.

Безготівкова валютна операція – це обмін валюти однієї іноземної держави на валюту іншої держави з використанням розрахункового рахунку та за курсом міжбанківського валютного ринку.

* Цей вид обміну вигідніший, оскільки дає клієнту можливість обміняти валюту за фактичним курсом валютного ринку, що не залежить від встановленого курсу валют в касі банку.

Розмір комісії залежить від суми операції, що і є відмінною рисою безготівкових валютних операцій в Укрексімбанку. Це особливо вигідно для клієнтів, які обмінюють великі суми валютних коштів.

При проведенні безготівкової операції НЕ ПОТРІБНО:

 • відвідувати касу банку;
 • чекати в черзі, перераховувати великі суми коштів, що дозволяє уникнути ризику втрати інформації та інших операційних ризиків, які можуть виникнути при обороті готівкових грошей.

При безготівковій валютній операції банк обмінює кошти, що знаходяться на рахунку клієнта, за його заявкою.

Для виконання операції безготівкової конвертації валюти необхідно відкрити мультивалютний рахунок та звернутись до менеджера для оформлення заявки на проведення конвертації.

Зарахування проконвертованої валюти на рахунок відбувається протягом робочого дня.

Актуальний курс продажу безготівкової іноземної валюти по системі АТ «Укрексімбанк» для фізичних осіб з подальшим розміщенням куплених коштів на вкладному (депозитному) рахунку (згідно з Постановою НБУ No18 від 24.02.2022 зі змінами) Ви можете дізнатися у менеджера Банку або зателефонувавши до контакт-центру Банку.