Проект Європейського інвестиційного банку

Проект на підтримку Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі
України з ЄС

19 грудня 2016 року між публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) було підписано Фінансову угоду на суму 260 млн. євро для підтримки приватного сектору в рамках виконання принципів, закладених в Угоді про асоціацію, та реалізації Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) України з Європейським Союзом (ЄС).

Середньострокові та довгострокові кредитні кошти Проекту спрямовуються на фінансування розвитку бізнесу в Україні, посилення позицій українських підприємств у сфері міжнародної торгівлі, енергоефективності та відновлюваної енергетики, охорони довкілля.

У Проекті можуть брати участь такі типи субпозичальників:

 • малі та середні підприємства (МСП) – з кількістю персоналу до 250 осіб;
 • компанії із середнім рівнем капіталізації (КСК) – з кількістю персоналу від 250 до 3000 осіб;
 • підприємства приватного сектору (які не є МСП або КСК) – з кількістю персоналу понад 3000 осіб.

Відповідно до типу субпозичальника сума фінансування за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку складатиме:

Тип субпозичальника Сума проекту субпозичальника Фінансування ЄІБ
МСП, КСК Не більше ніж екв. 25,0 млн. євро До 100% вартості проекту, але не більше ніж екв. 12,5 млн. євро
КСК Від екв. 25,0 до екв. 50,0 млн. євро До 50% вартості проекту, але не більше ніж екв. 25,0 млн. євро
Підприємства приватного сектору Не менше екв. 40 тис. євро та не більше ніж екв. 50,0 млн. євро До 50% вартості проекту, але не більше ніж екв. 25,0 млн. євро

Умовою фінансування в рамках Проекту є дотримання субпозичальниками таких вимог:

 • відповідність законодавству України та Європейського Союзу з питань охорони довкілля, опублікованого на веб-сайті ЄІБ за посиланням: EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards
 • закупівлі позичальника мають здійснюватися з дотриманням вимог та правил ЄІБ, визначених у Настановах із закупівель, опублікованих на веб-сайті ЄІБ за посиланням: EIB Guide to Procurement

Участь Європейського інвестиційного банку

Європейський інвестиційний банк – фінансова установа Європейського Союзу, утворена на підставі статті 308 Договору про функціонування Європейського Союзу. Субпозичальник отримує фінансову вигоду, що відображається в процентній ставці. Зазначена фінансова вигода становить не менше 25 базисних пунктів (тобто, 0,25 відсотків річних) у порівнянні з річною процентною ставкою, яка б застосовувалась за кредитом без участі ЄІБ.

Перелік видів діяльності підприємств, що не фінансуються коштами Проекту

 1. Виробництво зброї та боєприпасів1 (включаючи вибухові матеріали та спортивну зброю), озброєння, військового чи поліцейського обладнання або об’єктів інфраструктури, та обладнання чи об’єктів інфраструктури, що призводить до обмеження прав та свобод людини (а саме в’язниці, пенітенціарні установи будь-якої форми) або порушення прав людини.
 2. Діяльність, яка має вплив на навколишнє середовище, що в значній мірі не мінімізується та/або не компенсується (включаючи, але не обмежуючись, проектами на територіях, що знаходяться під охороною, критично важливих природних зонах та об’єктах культурної спадщини).
 3. Діяльність, яка вважається неприпустимою з етичної або моральної точки зору. Наприклад, проституція та пов’язана діяльність, послуги та медіа, проведення дослідів на тваринах2, проведення дослідів, пов’язаних з клонуванням людини.
 4. Діяльність, заборонена національним законодавством (тільки якщо таке законодавство існує). Наприклад, генетично модифіковані організми (ГМО), жіночі клініки, ядерна енергія тощо.
 5. Діяльність, спрямована на виробництво або продаж товарів, що порушують права відносно торговельних марок або місця походження товарів («товари-підробки»3) в ЄС.
 6. Діяльність, за якою Позичальник більше ніж 10% річних надходжень генерує за рахунок таких видів діяльності, не є прийнятним для фінансування з боку ЄІБ:
  • Діяльність, спрямована на виробництво або сприяння використанню обладнання для азартних ігор і пов’язаного обладнання.
  • Діяльність, спрямована на виробництво, виготовлення, обробку або спеціалізоване розповсюдження тютюнових виробів та заходи, що сприяють використанню тютюну (наприклад, «зали для паління»).

 

_______

1 Включає вибухові матеріали та спортивну зброю.

2 Діяльність, пов’язана з використанням тварин для експериментальних та наукових цілей, є прийнятною настільки, наскільки вони відповідають умовам Директиви 2010/63/EU Європейського парламенту та Ради від 22 вересня 2010 року «Про захист тварин, що використовуються з науковою метою».

3 Зокрема, товари-підробки означають:

 • товари, які порушують права відносно торгової марки в країні-члені ЄС, де їх було виявлено, та без дозволу містять символи, ідентичні до торгової марки, законним чином зареєстрованої для товарів тієї самої групи, або які неможливо розрізнити за їх суттєвими ознаками від такої торгової марки;
 • товари, які порушують права відносно місця походження товару в країні-члені ЄС, де їх було виявлено, та містять символи або характеризуються назвою або терміном, що захищаються у відношенні такого місця походження;
 • будь-яка упаковка, етикетка, наклейка, брошура, експлуатаційна документація, гарантійні документи або інші аналогічні документи, навіть якщо надаються окремо, порушують права відносно торгової марки або місця походження, що містять значок, назву або термін ідентичний до торгової марки, законним чином зареєстрованої або захищеного місця походження товару, або такі, які не можливо розрізнити за їх суттєвими ознаками від такої торгової марки або місця походження товару, було зареєстровано (Положення ЄС №608/2013 Європейського парламенту та Ради від 12 червня 2013 року стосовно примусового виконання прав інтелектуальної власності з поправками або змінами, внесеними у відповідний час – Офіційний журнал Європейського союзу L181 від 29 червня 2013 року, п. 15).