Кредитування за пріоритетними галузевими напрямками

Поєднання з «5-7-9%»
Довгострокове кредитування
Назад
Поєднання з «5-7-9%»
Умови кредитування можуть поєднуватися з Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%»
Довгострокове кредитування
Оборотний капітал – до 3-х років
Інвестиційні проекти – до 6-ти років

Програма з Фондом розвитку підприємництва «Кредитування мікро-, малих та середніх підприємств за пріоритетними галузевими напрямками»

Переваги

 • Поєднання з державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%»
 • Тривалий строк кредитування
 • Приваблива процентна ставка
 • Вибір форми кредитування

Для участі у Програмі українські підприємства повинні відповідати таким вимогам:

 • зареєстровані в установленому законом порядку фізичні особи – підприємці або юридичні особи, більше 75  відсотків статутного капіталу яких перебуває у приватній власності фізичних та/ або юридичних осіб;
 • ведуть діяльність на території України (крім тимчасово окупованої території);
 • ведуть господарську (підприємницьку) діяльність не менше 18 місяців;
 • річний товарообіг не більше екв. 50 млн. євро, середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 250 осіб;
 • ведуть прибуткову діяльність (за даними фінансової звітності) за останній звітний рік;
 • не перебувають у стосунках фінансово-економічної залежності з суб’єктами великого підприємництва;
 • здійснюють свою діяльність за пріоритетними галузевими напрямками;
 • 25% і більше статутного капіталу не належать прямо або опосередковано одному або більше юридичним особам, які не відповідають зазначеним умовам, та/або фізичним особам, які є власниками суб’єктів великого підприємництва;
 • не здійснюють діяльність, заборонену національним та/або міжнародним законодавством.

Умови

Мета кредиту:

Фінансування основних фондів, оборотного капіталу за пріоритетними галузевими напрямами

Строк кредитування

- до 3-х років для фінансування оборотного капіталу

- до 6-ти років для інвестиційних проектів

Вид кредитування

Кредит, невідновлювана кредитна лінія або відновлювана відклична кредитна лінія – для фінансування оборотного капіталу

Валюта кредиту

Гривня

Максимальний розмір кредиту

До 250 000 євро в еквіваленті національної валюти за офіційним курсом Національного банку України

Процентна ставка

UIRD (3 міс) + 5п.п.

Власний (авансовий) внесок

Від 20%

Комісія за надання кредиту

1,5% від суми кредиту

Забезпечення кредиту

Іпотека об’єкта, придбання/поліпшення/розвиток якого здійснюється за рахунок кредитних коштів та/або застава іншого ліквідного майна, що відповідає вимогам Банку

Пріоритетні галузеві напрямки

Класи секції А, С, D, E, F, I за національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», окрім виключених для фінансування класів*


* Виключені для фінансування класи: 01.15 Вирощування тютюну, 01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних з ними послуг, 02.20 Лісозаготівлі, 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв (міцних алкогольних напоїв), 12.00 Виробництво тютюнових виробів, 14.20 Виготовлення виробів із хутра, 19.10 Виробництво коксу та коксопродуктів, 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення, 20.51 Виробництво вибухових речовин, 24.46 Виробництво ядерних матеріалів, 25.40 Виробництво зброї та боєприпасів, 30.40 Виробництво військових транспортних засобів, 32.11 Карбування монет, 38.12 Збирання небезпечних відходів, 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів, 56.30 Обслуговування напоями (міцними алкогольними напоями).