Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%»

Отримайте кредит в рамках Державної програми під ставку від 5% річних!
Доступність
Ефективність
Довгострокове кредитування
Назад
Доступність
Низькі процентні ставки завдяки компенсації від держави
Ефективність
Фінансування капітальних інвестицій, оборотного капіталу
Довгострокове кредитування
Можливість фінансування строком до 5 років

Відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 №28, зі змінами

Учасники програми: фізична особа – підприємець, зареєстрована в установленому законом порядку; юридична особа - резидент України, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якої є фізичними особами – резидентами України; сільськогосподарській товаровиробник; суб’єкт великого підприємництва - торговельна компанія; суб’єкт господарювання державного або комунального сектора економіки.

Мета програми:

 • сприяння розвитку суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню трудових мігрантів до України;
 • сприяння розвитку та підтримка суб’єктів мікропідприємництва, зареєстрованих у формі фізичних осіб-підприємців;
 • фінансування сільськогосподарських товаровиробників для провадження сільськогосподарської діяльності;
 • підтримка суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність з виробництва, переробки сільськогосподарської продукції та її реалізації (КВЕД 10.51, 10.61, 10.71);
 • відбудова зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів суб’єктів підприємництва;
 • підтримка суб’єктів підприємництва шляхом пролонгації діючих кредитів до 12 місяців, наданих для фінансування оборотного капіталу в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» та які провадять господарську діяльність та/або виробничі потужності яких розміщено (було розміщено) на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією;
 • підтримка торговельних компаній.

Умови

Вид кредиту

кредит, невідновлювана та відновлювана кредитна лінія

Мета кредитування

Фінансування інвестиційних цілей та/або фінансування потреби в оборотних коштах

Валюта

гривня

Сума

До 60 млн грн для суб’єктів малого, у тому числі мікропідприємництва та середнього підприємництва

До 90 млн грн для суб’єктів підприємництва - сільськогосподарських товаровиробників

Від 60 млн грн до 1 000 млн. грн для торговельних компаній

Строк кредитування

До 5 років на реалізацію інвестиційного проекту

До 2 років при фінансуванні потреби в оборотних коштах

До 1 року для торговельних компаній

На строк до 31 березня 2024 р. — за кредитами, наданими сільськогосподарським товаровиробникам для провадження сільськогосподарської діяльності

Процентна ставка, яку сплачує Позичальник

Від 5% до 9% річних (залежно від обсягу виручки/сегменту суб’єкта підприємництва та кількості новостворених робочих місць) при фінансуванні Інвестиційних проектів.

9% річних при фінансуванні оборотного капіталу.

Від 5% до 7% річних (залежно від обсягу виручки/сегменту суб’єкта підприємництва) при фінансуванні Інвестиційних проектів на відбудову зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів суб’єктів підприємництва.

7% річних при фінансуванні оборотного капіталу на наступні цілі:

 • відбудова зруйнованих основних засобів внаслідок військової агресії
 • пролонгація діючих кредитів на строк до 12 місяців, наданих для фінансування оборотного капіталу суб’єктам підприємництва, які провадять господарську діяльність та/або виробничі потужності яких розміщено (було розміщено) на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією

Відстрочка погашення основного боргу

Відстрочка платежу щодо повернення такого кредиту або його частини та щодо сплати процентів за кредитом може надаватись на строк до дванадцяти місяців

Комісії

 • за надання кредиту – 0,75% від суми кредиту (сплачується разово)
 • у разі внесення змін до договорів – 0,75% від суми кредиту
 • у разі залучення гарантій Фонду розвитку підприємництва – 0,5% річних від суми основного боргу
Забезпечення

 

 • Об’єкт кредитування/майнові права на об’єкт кредитування
 • Інше ліквідне майно (нерухоме майно, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, обладнання, устаткування тощо)
 • Кредит може бути частково забезпечений Гарантією Фонду розвитку підприємництва або державними гарантіями на портфельній основі в розмірі від 50% до 80% залежно від напряму фінансування та виду забезпечення

Авансовий внесок (крім фінансування потреби в оборотних коштах Позичальника)

Для новоствореного  бізнесу, в т.ч. стартапів Для діючого бізнесу
від 30% від 20%

 

Спільна програма Фонду розвитку підприємництва з Львівською облдержадміністрацією

Укрексімбанком укладено договір про приєднання до  спільної програми Фонду розвитку підприємництва з Львівською облдержадміністрацією, яка передбачає додаткове відшкодування відсотків за інвестиційними кредитами в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Основна мета Програми – додаткове відшкодування (компенсація) частини відсотків нарахованих за інвестиційними кредитними договорами для суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва, шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки за такими кредитними договорами до рівня 0 % річних.

Додаткова підтримка Львівської облдержадміністрації може бути надана суб’єктам господарювання (у томи числі фізичні особи-підприємці), які перебувають на будь-якій системі оподаткування, є зареєстрованими на території Львівської області, що відповідають критеріям, визначеним Програмою Львівської обласної державної адміністрації та які уклали з АТ «Укрексімбанк» відповідні кредитні договори на фінансування виключно інвестиційних цілей в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%».

 

Скористайтеся можливістю розпочати або розширити свій бізнес завдяки доступному кредитуванню від Укрексімбанку за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%»!