Гарантії


Ваша компанія потребує використання банківської гарантії для забезпечення участі в тендері або у якості інструменту, який буде забезпечувати чи стимулювати виконання контрагентами умов договорів?
Укрексімбанк пропонує повний спектр послуг за операціями з банківськими гарантіями та резервними акредитивами.
Довіра
Зручність
Професійність
Назад
Довіра
Забезпечення довіри та міцних відносин з бізнес-партнерами
Зручність
Вибір гарантії, що відповідає Вашим потребам та пріоритетам
Професійність
Професійна експертиза найкращих спеціалістів державного банку

Переваги

Переваги гарантійних операцій для суб’єктів господарської діяльності:

 

Для апліката:

 • Можливість отримання фінансування, яке є дешевшим за традиційний кредит у вигляді авансу або товарного кредиту
 • Підтвердження спроможності апліканта виконувати контракт

 

Для бенефіціара:

 • Можливість стимулювання апліканта щодо виконання контрактних зобов’язань
 • Можливість отримання відшкодування або компенсації у разі невиконання своїх зобов’язань аплікантом

 

Переваги гарантій від Укрексімбанку:

 • Банк є одним із лідерів ринку за документарними та, зокрема, гарантійними операціями
 • Статус державного банку
 • Участь у програмах ЄБРР (Програми сприяння торгівлі) та МФК (Глобальної програми торговельного фінансування)
 • Велика мережа банків-кореспондентів (фінансові установи у 110 країнах світу)
 • Кваліфіковані консультації щодо складання платіжних умов контракту та застосування гарантій

Види гарантій / резервних акредитивів

Укрексімбанк надає будь-які види банківських гарантій, серед яких:

 • Тендерні
 • Виконання
 • Авансового платежу
 • Платіжні
 • Гарантії на користь ДФС (розстрочення сплати ПДВ)
 • Повернення кредиту
 • Туристичні гарантії

 

Укрексімбанк надає

 • «Прямі» банківські гарантії
 • «Непрямі» банківські гарантії (контргарантії)
 • Непідтверджені резервні акредитиви
 • Підтверджені резервні акредитиви

 

Контргарантії

Якщо іноземний контрагент вимагає надання гарантії іншим банком (наприклад, місцевим банком бенефіціара, міжнародним «рейтинговим» або «першокласним» банком), Укрексімбанк забезпечить надання гарантії цим банком під контргарантію Укрексімбанку. Укрексімбанк є учасником Програми сприяння торгівлі Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Глобальної програми торговельного фінансування Міжнародної фінансової корпорації, що дозволяє випускати через Укрексімбанку гарантії іноземних «першокласних» банків на користь іноземних контрагентів.

 

Резервні акредитиви (стендбай)

З метою усунення суперечностей, пов’язаних із особливостями національних законодавств або банківськими традиціями певних країн, Укрексімбанк замість банківських гарантій випускає резервні акредитиви (стендбай).

Додаткові послуги з гарантіями:

 • Авізування гарантій та резервних акредитивів, наданих іншими банками
 • Підтвердження автентичності гарантій або резервних акредитивів, отриманих Вами безпосередньо від інших банків
 • Передача платіжної вимоги на адресу іншого банку, який надав гарантію або резервний акредитив
 • Експертиза умов контракту в частині використання гарантійних операцій
 • Розробка тексту гарантії / резервного акредитиву

Передумови використання гарантійних операцій:

 • Встановлені нові, неперевірені ділові відносини
 • Невпевненість у платоспроможності покупця
 • Невпевненість у здатності продавця поставити товар / виконати роботи / надати послуги
 • Необхідність зміни форми розрахунків за контрактом (платіж по факту > аванс;
  платіж по факту > відстрочка)
 • Необхідність забезпечення участі в тендеру
 • Необхідність забезпечення отримання кредиту від банківських установ або інших фінансових організацій
 • Випадки передбачені законодавством

Вимоги до базових відносин

У контрактах або тендерній документації мають бути визначені наступні умови, що стосуються гарантії:

 • Умова щодо необхідності надання банківської гарантії
 • Чітке визначення зобов'язань, в забезпечення яких надається гарантія
 • Інші істотні умови, які мають бути передбачені в гарантії (визначення суми, строків, документів тощо)

Мінімальний пакет необхідних документів:

 • Заява про надання гарантії / контргарантії / резервного акредитива
 • Копія контракту або тендерної документації
 • Документи, що підтверджують повноваження осіб, які представляють клієнта
 • Фінансова звітність
 • Довідка про дотримання нормативних вимог із соціальних та екологічних питань
 • Проект гарантії / резервного акредитива (за наявності)