Банк-онлайн
ENG версiя

Казначейські операції

Послуги за продуктами казначейські операції

Широкий спектр міжбанківських операцій на валютному та грошовому ринках згідно чинного законодавства та умов укладених Генеральних угод

Мінімальні вимоги для розгляду питання встановлення лімітів

  • щомісячна та проміжна фінансова звітність
  • звіти незалежних аудиторів
  • висновки (Credit Opinion) міжнародних рейтингових агентств
  • структура власності
  • структура Групи