Казначейські операції

Послуги за продуктами казначейські операції

Широкий спектр міжбанківських операцій на валютному та грошовому ринках згідно чинного законодавства та умов укладених Генеральних угод

Мінімальні вимоги для розгляду питання встановлення лімітів

  • щомісячна та проміжна фінансова звітність
  • звіти незалежних аудиторів
  • висновки (Credit Opinion) міжнародних рейтингових агентств
  • структура власності
  • структура Групи

Контакти

У разі виникнення будь-яких питань щодо започаткування або активізації міжбанківського співробітництва, просимо звертатися до Управління по роботі з фінансовими інститутами:

  • електронною поштою [email protected]
  • телефоном (044) 247-38-76