Етапи розвитку

Державний експортно-імпортний банк України було створено 3 січня 1992 року згідно з Указом Президента України №29 як державне підприємство. У 2009 році банк перетворено на публічне акціонерне товариство із закріпленням у власності держави 100 відсотків акцій. Від дня заснування банк незмінно входить до групи найбільших системних банків України, має найрозгалуженішу мережу банків-кореспондентів.

Використовуючи державний статус, значний досвід роботи на національному та міжнародних фінансових ринках, бездоганну репутацію, наявні інфраструктурні можливості, широку клієнтську базу, кадровий потенціал і налагоджені міжнародні зв’язки, Укрексімбанк відіграє важливу роль у розвитку національної банківської системи та економіки України.

Місія банку – фінансування інвестиційних проектів (державних і приватних), спрямованих на розвиток галузей з високою доданою вартістю, підприємств – виробників експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції, залучення зовнішніх кредитних ресурсів для поліпшення ефективності економіки України (у тому числі впровадження енергозберігаючих технологій), обслуговування зовнішньоекономічних операцій клієнтів, виконання функцій фінансового агента Уряду України з міжнародного кредитування.

Укрексімбанк орієнтується передусім на обслуговування великих та середніх підприємств різних галузей економіки з високим потенціалом розвитку, а також фізичних осіб. Клієнтам забезпечується кваліфікований банківський сервіс на рівні міжнародних стандартів, надаються можливості для продуктивного співробітництва з діловими партнерами в Україні та за її межами.

Як універсальна фінансова установа Укрексімбанк здійснює широкий спектр стандартних та індивідуальних високоякісних, оперативних й комплексних банківських операцій всією мережею своїх установ.