Сільгосптехніка та обладнання вітчизняного виробництва

Часткова компенсація сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва (Постанова КМУ №130 від 01.03.2017 р.)

Купуйте українську техніку та обладнання і отримуйте компенсацію через Укрексімбанк!

Категорія одержувачів: юридичні особи та фізичні особи – підприємці, основною діяльністю яких є постачання та/або виробництво сільськогосподарських товарів, вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, - за результатами кожного окремого звітного періоду.

Укрексімбанк надає можливість сільгоспвиробникам на безповоротній основі отримати 25% компенсації вартості* придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва в рамках Урядової програми підтримки АПК**.

Часткова компенсація в межах Урядової програми підтримки АПК на 2022 рік надається на техніку, обладнання, які належать до затвердженого Переліку***, та оплату за які було здійснено у період з 01 січня до 30 листопада 2022 року (включно).

Для отримання компенсації сільгоспвиробнику необхідно:

Крок 1. Обрати необхідну техніку чи обладнання згідно із затвердженим Переліком.

Крок 2. Відкрити поточний рахунок у гривні в АТ «Укрексімбанк» (якщо підприємство ще не має такого рахунку).

Крок 3. Здійснити оплату за обрану техніку чи обладнання з рахунку відкритому в АТ «Укрексімбанк».

Крок 4. Подати до філії чи відділення АТ «Укрексімбанк» заявку встановленої форми та надати відповідні документи****

Крок 5. Отримати суму компенсації на рахунок, відкритий в АТ «Укрексімбанк».

Програма компенсації не передбачає будь-яких обмежень щодо кількості та обсягу придбаної техніки, обладнання вітчизняного виробництва одним сільгоспвиробником.

У разі відсутності у сільгоспвиробника необхідної суми власних коштів для придбання техніки чи обладнання АТ «Укрексімбанк» може розглянути пропозицію щодо кредитування такого клієнта.


* без урахування ПДВ

** Урядова програма підтримки АПК згідно із затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017р. №130 «Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, що закуплені у вітчизняних виробників» зі змінами та доповненнями

*** перелік вітчизняної техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, розміщено на офіційному сайті Мінекономіки https://www.me.gov.ua/

**** перелік необхідних документів розміщено на офіційному сайті Мінагрополітики https://minagro.gov.ua/