Банк-онлайн
ENG version

Сільськогосподарська техніка та обладнання

Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

Укрексімбанк реалізує Урядову програму надання сільськогосподарським товаровиробникам 25% компенсації вартості (без урахування податку на додану вартість) придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва в рамках Постанови №130 Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р., якою затверджено «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва».

Відповідно до Урядової програми підтримки агровиробників компенсація надаватиметься і за техніку та обладнання, яка буде придбаватися в кредит та прийматися при цьому в заставу.

Обов’язкові умови для участі у програмі:

25% компенсації надається за придбання в період техніки та обладнання, що входять до затвердженого Переліку вітчизняної техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету.

Одержувачами бюджетних коштів можуть бути юридичні особи та фізичні особи – підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (за визначенням, наведеним у пункті 2.15 статті 2 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75% вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Одержувач бюджетних коштів не повинен бути банкрутом/не перебувати на стадії ліквідації/не мати відкритої справи про банкрутство/не мати простроченої заборгованості більше ніж за 6 місяців перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Що потрібно зробити сільгоспвиробнику для отримання 25% компенсації

Ознайомитися із затвердженим Переліком вітчизняної техніки та обладнання на офіційному сайті Мінагрополітики.

Обрати необхідну техніку та обладнання, що  відповідають до затвердженого Переліку.

Відкрити рахунок в АТ «Укрексімбанк» (якщо підприємство ще не має такого рахунку) та здійснити оплату за обрану техніку чи обладнання з цього рахунку, або переконатися, що раніше здійснена купівля проводилася через АТ «Укрексімбанк».

Подати до філії чи відділення АТ «Укрексімбанк» заявку за формою, затвердженою Наказом №228 Мінагрополітики від 18.04.2017 «Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва», а також такі документи:

копію платіжного доручення*;

 копію акта приймання-передачі техніки та обладнання*;

копію свідоцтва про державну реєстрацію техніки та обладнання* (якщо техніка підлягає обов’язковій державній реєстрації);

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з інформацією про те, що підприємство не перебуває на стадії ліквідації, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не визнано банкрутом;

довідку, підтверджену ДФС, про відсутність простроченої заборгованості більше ніж шість місяців перед державним бюджетом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

згоду на розкриття державним банком Мінагрополітики інформації щодо сільгосптоваровиробника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані (за формою, встановленою державним банком).

Переглянути детальні умови Урядової програми підтримки аграріїв щодо часткової (25%) компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва можна на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

* – копії подаються разом з оригіналами (копії засвідчуються підписом уповноваженої особи сільгосптоваровиробника).