Сільгосптехніка та обладнання вітчизняного виробництва

Часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва (Постанова КМУ №130 від 01.03.2017 р., зі змінами)

Купуйте українську техніку і обладнання та отримуйте державну компенсацію через Укрексімбанк!

Категорія отримувачів бюджетних коштів: юридичні особи та фізичні особи - підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (за визначенням, наведеним у пункті 2.15 статті 2 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, – за результатами кожного окремого звітного періоду.

Укрексімбанк надає можливість сільгоспвиробникам отримати 25% компенсації вартості* придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва в рамках програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» (далі - програма підтримки АПК)**.

Часткова компенсація в межах програми підтримки АПК на 2024 рік надається на техніку та обладнання, які на момент здійснення оплати за їх придбання (до 30 листопада 2024 року (включно) були включені до затвердженого Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу***.

Для отримання компенсації сільгоспвиробнику необхідно:

Крок 1. Обрати необхідну техніку чи обладнання згідно із затвердженим Переліком.

Крок 2. Відкрити поточний рахунок у гривні в АТ «Укрексімбанк» (якщо підприємство ще не має такого рахунку).

Крок 3. Здійснити оплату за обрану техніку чи обладнання з рахунку відкритому в АТ «Укрексімбанк».

Крок 4. Подати до філії чи відділення АТ «Укрексімбанк» заявку встановленої форми та надати відповідні документи****

Крок 5. Отримати суму компенсації на рахунок, відкритий в АТ «Укрексімбанк».

Програма компенсації передбачає обмеження щодо максимальної суми державної підтримки у розмірі не більш як 10 тис. розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року (за визначенням, наведеним у пункті 2-1.4 статті 2-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»).

У разі відсутності у сільгоспвиробника необхідної суми власних коштів для придбання техніки чи обладнання АТ «Укрексімбанк» може розглянути питання щодо надання кредиту.


* без урахування ПДВ

** Програма підтримки АПК згідно із затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017р. №130 «Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, що закуплені у вітчизняних виробників» зі змінами та доповненнями

*** перелік вітчизняної техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, розміщено на офіційному сайті Мінекономіки

**** перелік підтвердних документів щодо придбання сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва