Валютно-фінансові умови Проекту

Валютно-фінансові умови субфінансування, що надаватиметься банкам – учасникам Проекту «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації»*

1. Валюта кредитування – євро/долари США.

2. Строк субфінансування – п’ять років.

3. Базис відсоткової ставки – плаваюча відсоткова ставка з фіксованим спредом/фіксована відсоткова ставка; відсоткова ставка субфінансування – ставка залучення плюс 2 відсотки.

4. Комісія за надання субфінансування – 0,25 відсотка ліміту субфінансування (сплачується разово на користь Мінфіну).

5. Комісія за зобов’язаннями – 0,5 відсотка річних, що нараховується на суму різниці між лімітом субфінансування та основним боргом, у валюті субфінансування (сплачується на користь Мінфіну. Нарахування комісії припиняється у разі, коли сума всіх наданих коштів становитиме ліміт субфінансування, або у разі настання останньої дати субфінансування).

6. Комісія за підготовку – не більше 0,25 відсотка ліміту угоди про субфінансування (сплачується разово на користь Агента, яким відповідно до Фінансової угоди (Проект «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації») між Україною та Європейським інвестиційним банком від 24 грудня 2014 р., ратифікованої Законом України від 15 липня 2015 р. №601-VIII, визначено АТ «Укрексімбанк»).

7. Комісія за управління – не більше 1 відсотка річних ліміту, визначеного в угоді про субфінансування (сплачується щомісяця на користь Агента, яким відповідно до Фінансової угоди (Проект «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації») між Україною та Європейським інвестиційним банком від 24 грудня 2014 р., ратифікованої Законом України від 15 липня 2015 р. №601-VIII, визначено АТ «Укрексімбанк»).

8. Період сплати відсотків за субфінансування – щомісяця з 1 по 7 число (у січні та травні – по 15 (включно). Протягом цього періоду сплачуються відсотки за субфінансування за попередній місяць.

 

* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. №1054.