Депозит «Лютий відсоток»

Для нових клієнтів або нових коштів діючих вкладників
Найбільший дохід
Щомісячна капіталізація
Оформлення онлайн
Назад
Найбільший дохід
Найвища ставка з усіх депозитів банку для строків 93 дні
Щомісячна капіталізація
Висока ставка поєднується з капіталізацією процентів
Оформлення онлайн
Можливе відкриття в мобільному застосунку Enter EXIM

Умови надання банківської послуги

Мінімальна сума депозиту 100 000 гривень
Строк дії депозиту 93 дні
Поповнення депозиту не допускається
Виплата процентів щомісяця шляхом зарахування на депозитний рахунок (капіталізація)
Пролонгація без можливості продовження строку розміщення вкладу
Дострокове відкликання / Часткова видача не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України
Особливості оформлення вкладу Вклад відкривається:
 • • новим вкладникам;
 • • діючим вкладникам, яким протягом останніх 30 календарних днів (включно з днем оформлення вкладу) не здійснювалось повернення суми вкладу (-ів)/частин (-и) вкладу (-ів) з рахунків 2630 в національній валюті, які відкриті в Банку;
 • • діючим вкладникам, яким протягом останніх 30 календарних днів (в т.ч. в день оформлення до часу оформлення вкладу) здійснено повернення суми вкладу (-ів)/частин (-и) вкладу (-ів) з рахунків 2630 в гривнях, за умови дотримання однієї з наступних умов:
  •   - до оформлення вкладу "Лютий відсоток" 100% повернених сум перерозміщено на депозитні рахунки 2630 в гривнях;
  •   - сума вкладу "Лютий відсоток" складає не менше 120% від різниці повернених сум та перерозміщених сум на депозитні рахунки 2630 в гривнях.
Онлайн оформлення Оформлення вкладу в мобільному застосунку Enter EXIM доступно виключно на строк 93 дні

Процентні ставки за депозитом «Лютий відсоток», які діють з 03.06.2024 в АТ «Укрексімбанк», річних

строк гривня
  від 100 000 від 1 000 000 від 3 000 000
93 дні 12.95% 13.10% 13.25%

Додаткові бонуси до процентних ставок за депозитом «Лютий відсоток»

 

Бонус 1*

Бонус, розмір процентної ставки збільшується:

 • при оформленні банківського вкладу онлайн у мобільному застосунку Enter EXIM
Строк Гривня Долар США
93 дні 0.50% 0.10%

 

Бонус 2* для клієнтів, які зареєстровані як фізичні особи – підприємці (ФОП) або провадять незалежну професійну діяльність

Розмір процентної ставки збільшується:

 • при оформленні нового банківського вкладу у відділенні банку (без використання мобільного застосунку Enter EXIM).
Строк Гривня
93 дні 0.50%

 


* Бонус 1 та Бонус 2 не сумуються між собою

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою розміщення банківського вкладу (депозиту) або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Доходи фізичних осіб у вигляді нарахованих відсотків за депозитними рахунками підлягають оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу України. Банк самостійно здійснює утримання та перерахування податку з суми нарахованих відсотків.

Повернення клієнту банківського строкового вкладу та нарахованих відсотків за вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором банківського вкладу (депозиту), можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами такого договору.

В разі дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) можливе зменшення доходу від строкового вкладу (депозиту) відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту).

Після закінчення строку дії вкладу, який не передбачає автоматичного продовження строку розміщення вкладу – вклад перераховується на поточний рахунок.

Після закінчення строку дії вкладу, який передбачає автоматичне продовження строку – вклад продовжується на визначену договором банківського вкладу/Заявою про розміщення вкладу кількість календарних днів.

У разі несвоєчасного звернення клієнта до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

 • після закінчення строку розміщення сума вкладу з нарахованими відсотками перераховується на рахунок, що вказаний в договорі банківського вкладу (депозиту).

Можливі наслідки для вкладника в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

 • за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором клієнт несе відповідальність згідно з умовами договору про надання банківської послуги та вимогами чинного законодавства України.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.