Депозит «Оптимальний»

Ваш швидкий дохід
Строк від 7 днів
Збільшення процентної ставки
Виплата процентів щотижня
Оформлення онлайн
Назад
Строк від 7 днів
Вклад можна розмістити на 7 днів з можливістю пролонгації до 210 днів
Збільшення процентної ставки
Фіксована процентна ставка на кожен період розміщення коштів
Виплата процентів щотижня
Проценти за вкладом виплачуються після кожного семиденного періоду
Оформлення онлайн
Можливе відкриття в мобільному застосунку Enter EXIM

Умови надання банківської послуги

Мінімальна сума депозиту 25 000 гривень
Строк дії депозиту 7 днів з можливістю пролонгації до 210 днів
Поповнення депозиту не допускається
Виплата процентів у кінці строку (щотижня)
Процентна ставка фіксована (визначається при укладанні договору, з урахуванням можливого продовження строку дії договору, на всі семиденні періоди до кінцевого терміну повернення вкладу)
Дострокове відкликання/Часткова видача не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України

Процентні ставки за депозитом «Оптимальний», які діють з 01.05.2024 в АТ «Укрексімбанк», річних

строк гривня
  від 25 000
з 1 по 28 день 6.00%
з 29 по 35 день 7.00% 
з 36 по 91 день 7.40% 
з 92 по 154 день 8.70%
з 155 по 210 день 9.70%

Розрахувати дохід за вкладом за допомогою калькулятора.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою розміщення банківського вкладу (депозиту) або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Доходи фізичних осіб у вигляді нарахованих відсотків за депозитними рахунками підлягають оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу України. Банк самостійно здійснює утримання та перерахування податку з суми нарахованих відсотків.

Повернення клієнту банківського строкового вкладу та нарахованих відсотків за вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором банківського вкладу (депозиту), можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами такого договору.

В разі дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) можливе зменшення доходу від строкового вкладу (депозиту) відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту).

Після закінчення строку дії вкладу, який не передбачає автоматичного продовження строку розміщення вкладу – вклад перераховується на поточний рахунок.

Після закінчення строку дії вкладу, який передбачає автоматичне продовження строку – вклад продовжується на визначену договором банківського вкладу/Заявою про розміщення вкладу кількість календарних днів.

У разі несвоєчасного звернення клієнта до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

  • після закінчення строку розміщення сума вкладу з нарахованими відсотками перераховується на рахунок, що вказаний в договорі банківського вкладу (депозиту).

Можливі наслідки для вкладника в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  • за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором клієнт несе відповідальність згідно з умовами договору про надання банківської послуги та вимогами чинного законодавства України.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Мобільний банкінг

Enter EXIM – це мобільний застосунок, який надає можливість:

  • відкривати депозити;
  • поповнювати депозит без відвідування банку;
  • керувати автопролонгацією;
  • контролювати відсотки за вкладом і залишки на рахунках.