Реквізити для сплати державного мита

Реквізити для сплати державного мита

Пропонуємо реквізити для сплати державного мита за реєстрацію представництва в Україні, за розгляд справ у суді, подання апеляційних скарг, реєстрацію медичних препаратів, тощо.

!!! Звертаємо увагу клієнтів на те, що за виконання переказу банками-кореспондентами утримується додаткова комісійна винагорода з суми платежу. В зв’язку з цим в умовах платежу просимо вказувати, що всі комісійні витрати за переказ, в т.ч. третіх банків, стягувати за рахунок відправника коштів.

І) ДЕРЖАВНЕ МИТО ЗА РЕЄСТРАЦІЮ ПРЕДСТАВНИЦТВА

 Сума в доларах США
Amount in USD

2500,00

Отримувач (найменування та адреса)

Державна казначейська служба України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, Україна

Beneficiary (name and address)

State Treasury Service of Ukraine
6, Bastionna str., Kyiv, Ukraine

Номер рахунка/
Account number

25133012855000

Банк одержувача (найменування та адреса)

АТ "Державний експортно-імпортний банк України"
127, вул. Антоновича, м. Київ, Україна СВІФТ: EXBSUAUX

Account with institution (name and address)

JSC "The State Export-Import Bank of Ukraine" 127, Antonovycha str., Kyiv, Ukraine SWIFT: EXBSUAUX

Банки-кореспонденти/
Correspondent banks

1. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA Acct . № 04094227 SWIFT: BKTR US 33
2. Citibank N.A., New York, USA Acct. № 36083522 SWIFT: CITI US 33
3. JP Morgan Chase Bank N.A., New York, USA Acct. № 400-124432 SWIFT: CHAS US 33

Деталі платежу

Державне мито за реєстрацію представництва (назва представництва) в Україні

Details of payment

State fee for registration of the representative office ( business name of the representative office) in Ukraine

ІІ) ДЕРЖАВНЕ МИТО ЗА РОЗГЛЯД СПРАВ У СУДІ,
ПОДАННЯ АПЕЛЯЦІЙНИХ СКАРГ ТОЩО

Отримувач (найменування та адреса)

Державна казначейська служба України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, Україна

Beneficiary (name and address)

State Treasury Service of Ukraine
6, Bastionna str., Kyiv, Ukraine

Номер рахунка/
Account number

25133012855000

Банк одержувача (найменування та адреса)

АТ "Державний експортно-імпортний банк України"
127, вул. Антоновича, м. Київ, Україна СВІФТ: EXBSUAUX

Account with institution (name and address)

JSC "The State Export-Import Bank of Ukraine"
127, Antonovycha str., Kyiv, Ukraine SWIFT: EXBSUAUX

Банки-корреспонденти/ Correspondent banks

Перелік банків-кореспондентів

Деталі платежу

Обов‘язково вказувати причину сплати державного мита, наприклад: "Державне мито за подання позову до Господарського суду м. Києва проти компанії "Макриме".

Details of payment

Please explain the purpose of paying the state duty, e.g.: "State duty for filing the application to Kyiv Economic Court under the claim against company "Makrime".