Депозити

Депозити від державного банку – найвищий рівень надійності

Розміщення грошових коштів в Укрексімбанку – це поєднання гарантій надійності державного банку та отримання доходу у вигляді нарахованих процентів за вигідними ставками.

Укрексімбанк має зразкову ділову репутацію на міжнародному та вітчизняному фінансових ринках.

За обсягом строкових коштів фізичних осіб Укрексімбанк є одним з лідерів на ринку банківських послуг та є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Широкий асортимент вкладів надасть можливість обрати оптимальний для Ваших фінансових потреб вид депозиту.

Вкладникам банку також доступні на особливих умовах міжнародні платіжні картки з широкими можливостями та ексклюзивними перевагами.

Розрахувати дохід за депозитом та порівняти вклади Вам допоможе Калькулятор депозитів

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою

Залежно від умов депозитного продукту, обраного Клієнтом, вклад розміщується з можливістю або без можливості повернення вкладу клієнту на його вимогу до спливу строку його розміщення та настання терміну повернення вкладу.

Якщо вклад розміщено без можливості дострокового повернення вкладу клієнту (на його вимогу), повернення вкладу (у тому числі, частин вкладу) до спливу строку розміщення вкладу і настання терміну повернення вкладу не допускається.

У разі несвоєчасного звернення клієнта до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

  • який не передбачає автоматичного продовження строку розміщення вкладу – вклад перераховується на поточний рахунок;
  • який передбачає автоматичне продовження строку – вклад продовжується на визначену договором банківського вкладу/Заявою про розміщення вкладу кількість календарних днів.

Можливі наслідки для вкладника в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  • за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з умовами договору про надання банківської послуги та вимогами чинного законодавства України.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).