Фінансування імпорту

Потреба в фінансуванні імпорту виникає внаслідок складності узгодження строків поставки та оплати  товару. Фінансові рішення та фінансові інструменти допомагають подолати складності торгових операцій та узгодити  потреби експортера та можливості імпортера, а також сприяють розвитку ринку  зовнішньої торгівлі. Обсяг торгових операцій залежить від певного рівня довіри між сторонами  торгової операції, яку так важливо утримувати протягом всього терміну співпраці між контрагентами.

Для забезпечення більш ефективної зовнішньоекономічної діяльності українських імпортерів Укрексімбанк пропонує наступні шляхи фінансування імпорту за рахунок коштів іноземних банків та Міжнародних фінансових організацій:

  • Передімпортне фінансування
  • Постімпортне фінансування

Базові умови фінансування імпортних операцій:

  • Наявність зовнішньоекономічного контракту, яким передбачено реальну торговельну угоду, тобто постачання конкретного товару
  • Наявність потреби Клієнта у залученні фінансової підтримки для здійснення платежу з метою імпортування товару
  • Переважне використання документарної форми розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом (для пост-імпортного фінансування)
  • Базовий термін для передімпортного фінансування – до одного року, для постімпортного – до трьох років.