Сюрвеєрні компанії

Перелік акредитованих АТ «Укрексімбанк» компаній, які надають сюрвеєрні послуги, послуги з перевірки наявності та стану майна

Назва Контактні телефони E-mail Напрями моніторингу/ Види майна, досвід перевірки яких має СКП
ТОВ «Українська Професійна Оцінка» (097) 886-63-55,
(067) 465-41-71
[email protected]
 • Об’єкти у матеріальній формі, а саме: нерухоме майно, в тому числі, земельні ділянки; машини і обладнання (в т.ч. сільськогосподарська техніка та навісне / причіпне обладнання); транспортні засоби (в т.ч. повітряний, залізничний, водний транспорт), товари в обороті / на складі / в переробці; інше майно
 • Цілісні майнові комплекси
 • Цінні папери, майнові права та нематеріальні активи, в тому числі, права на об’єкти інтелектуальної власності, на нерухоме майно, на майбутній врожай
 • Моніторинг посівів та технологій вирощування сільськогосподарських культур, біологічних активів
ТОВ «Івратех» (067) 193-04-67,
(050) 468-21-80
[email protected]
 • Фінансовий та/або технічний моніторинг об’єктів (проектів) незавершеного будівництва / реконструкції
ТОВ «ЕКСПЕРТ» (095) 145-59-55,
(067) 910-05-88
[email protected]
 • Об’єкти у матеріальній формі, а саме: нерухоме майно, в тому числі, земельні ділянки; машини і обладнання (в т.ч. сільськогосподарська техніка та навісне / причіпне обладнання); транспортні засоби (в т.ч. повітряний, залізничний, водний транспорт), товари в обороті / на складі / в переробці; інше майно
ТОВ «Нерухомість» (050) 635-56-56,
(096) 654-52-52
[email protected]
 • Об’єкти у матеріальній формі, а саме: нерухоме майно, в тому числі, земельні ділянки; машини і обладнання (в т.ч. сільськогосподарська техніка та навісне / причіпне обладнання); транспортні засоби (в т.ч. повітряний, залізничний, водний транспорт), товари в обороті / на складі / в переробці; інше майно
 • Цілісні майнові комплекси
 • Цінні папери, майнові права та нематеріальні активи, в тому числі, права на об’єкти інтелектуальної власності, на нерухоме майно, на майбутній врожай
ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ» (044) 247 40 33,
(044) 247 45 20
[email protected]
 • Об’єкти у матеріальній формі, а саме: нерухоме майно, в тому числі, земельні ділянки; машини і обладнання (в т.ч. сільськогосподарська техніка та навісне / причіпне обладнання); транспортні засоби (в т.ч. повітряний, залізничний, водний транспорт); товари в обороті / на складі / в переробці; інше майно
ТОВ з ІК «ВЕРІТЕКС» (044) 299 74 04,
(050) 311 73 60,
(050) 477 99 46
[email protected]
 • Об’єкти у матеріальній формі, а саме: нерухоме майно, в тому числі, земельні ділянки; машини і обладнання (в т.ч. сільськогосподарська техніка та навісне / причіпне обладнання); транспортні засоби (в т.ч. повітряний, залізничний, водний транспорт); товари в обороті / на складі / в переробці; інше майно
 • Цілісні майнові комплекси
 • Цінні папери, майнові права та нематеріальні активи, в тому числі, права на об’єкти інтелектуальної власності, на нерухоме майно, на майбутній врожай
 • Моніторинг посівів та технологій вирощування сільськогосподарських культур, біологічних активів
 • Фінансовий та/або технічний моніторинг об’єктів (проектів) незавершеного будівництва / реконструкції
 • Рухомі речі, що становлять культурну цінність
ПІІ ТОВ «Бюро Верітас Україна» (044) 354 16 00 [email protected]
 • Об’єкти у матеріальній формі, а саме: нерухоме майно, в тому числі, земельні ділянки; машини і обладнання (в т.ч. сільськогосподарська техніка та навісне / причіпне обладнання); транспортні засоби (в т.ч. повітряний, залізничний, водний транспорт); товари в обороті / на складі / в переробці; інше майно

 

АТ «Укрексімбанк» оголошує відбір партнерів, які надають сюрвеєрні послуги, послуги з перевірки наявності та стану майна (Далі – СКП) для акредитації

 

Для розгляду компанії в якості акредитованого партнеру банку необхідно надати наступний пакет документів:

 1. Клопотання (лист) СКП щодо розгляду Банком питання щодо акредитації СКП (оригінал).
 2. Анкета СКП (за встановленою Банком формою, додається) (оригінал).
 3. Установчі документи: статут з усіма змінами і доповненнями або інші установчі документи, передбачені чинним законодавством України; довідка СКП про відсутність змін у наданих документах та про керівний склад.
 4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за всіма критеріями запиту в тому числі з інформацією щодо реєстраційних дій).
 5. Документи, що підтверджують особу та повноваження керівника (-ів) СКП, у тому числі на підписання Договору (зокрема, копія паспорту, докази присвоєння ідентифікаційного номеру/реєстраційного номеру облікової картки платника податків, рішення органу управління СКП про обрання керівника на посаду; наказ про призначення/вступ на посаду; укладений трудовий контракт (договір)/ витяг з трудового контракту (договору) або довідка СКП про те, що він не укладався (надається у разі, якщо укладення такого трудового контракту не є обов’язковим); рішення компетентного органу СКП на укладання Договору (надається, в разі необхідність його прийняття передбачена установчими документами СКП).
 6. Документи, що підтверджують особу та повноваження представника(-ів) СКП (якщо він відмінний від керівника) на підписання Договору (зокрема, копія паспорту, докази присвоєння ідентифікаційного номеру/реєстраційного номеру облікової картки платника податків, належним чином оформлена довіреність, рішення компетентного органу СКП (надається, в разі необхідність його прийняття передбачена установчими документами СКП), довідка СКП про чинність довіреності.
 7. Згоди на обробку персональних даних керівників та співробітників, які працюють у СКП (оригінали за встановленою Банком формою, що додається).
 8. Прайс-лист СКП на послуги з перевірки наявності та стану Заставного майна в залежності від виду та кількості об’єктів, що підлягають перевірці (за встановленою Банком формою, додається) (оригінал).

Наведений перелік документів є примірним та може бути доповнений за результатами їх опрацювання. За необхідності, Банк має право запитувати будь-які інші документи.

Документи передаються на паперовому носії. Копії документів мають бути засвідчені підписом керівника/ уповноваженої особи та відбитком печатки СКП (за наявності). Посвідчувальний напис проставляється на кожному аркуші або на зворотному боці останнього аркушу прошитих документів та складається зі слів: «З оригіналом згідно». Під посвідчувальним написом проставляється  підпис керівника/ уповноваженої особи, скріплений відбитком печатки (за наявності), праворуч від підпису ініціали та прізвище, під підписом вказується повна назва посади, під назвою посади зазначається дата. При цьому копії документів, наданих фізичними особами мають містити посвідчувальний напис, вчинений власноручно особою, що є їх власником.

Незалежно від результатів розгляду Банком питання щодо акредитації СКП, документи, отримані від СКП, не повертаються до СКП. При цьому, Банк гарантує що вся інформація, отримана Банком, буде використовуватись Банком з дотриманням правил конфіденційності.

Крім того, сюрвеєрна компанія повинна відповідати наступним критеріям:

 1. Позитивна ділова репутація.
 2. Загальний строк діяльності за відповідним напрямом на ринку не менше 3 (трьох) років.
 3. Наявність в штаті фахівців з досвідом роботи не менше 1 (одного) року у галузі визначення кількісних та якісних характеристик майна, що може бути прийняте/є Забезпеченням Банку.
 4. Поточний рахунок у Банку (у разі, якщо на дату звернення стосовно розгляду Банком питання щодо акредитації, СКП не має відкритого у Банку поточного рахунку, допускається відкриття поточного рахунку у Банку після прийняття Банком позитивного рішення щодо акредитації СКП).
 5. Представництва / представників або філії у регіонах України.

Розгляд питання щодо акредитації Банком здійснюється у разі отримання Банком від СОД повного пакету документів згідно з визначеним переліком документів.

Додаткові фактори та переваги СКП, що можуть враховуватись Банком при розгляді питання щодо акредитації

 1. Наявність рекомендаційних листів
 2. Наявність у складі підрозділу оцінки або консультаційних послуг у сфері нерухомості.
 3. Наявність досвіду фінансового та/або технічного моніторингу об’єктів (проектів) незавершеного будівництва / реконструкції; досвід моніторингу посівів та технологій вирощування сільськогосподарських культур, сільськогосподарської техніки та навісного / причіпного обладнання, біологічних активів, майнових прав на майбутній врожай; досвід перевірки наявності та стану (моніторингу) іншого майна, отриманого в заставу: нерухомості, в т.ч. земельних ділянок, майнових прав на нерухоме майно, цілісних майнових комплексів, транспортних засобів (в т.ч. повітряний, залізничний, водний транспорт), обладнання, товарів в обороті / на складі / в переробці тощо.

Надання СКП до Банку повного пакету документів не гарантує, що Банком буде прийнято позитивне рішення щодо акредитації СКП. Банк залишає за собою право відмовити у акредитації без пояснення причин.     

У разі прийняття Банком позитивного рішення щодо акредитації, між Банком та СКП укладається договір (за встановленою Банком формою).

У випадку виникнення питань звертайтесь із запитом на електронну скриньку [email protected]

Очікуємо на Ваші звернення та сподіваємось на майбутню плідну співпрацю!