Депозит «Валюта без обмежень»

Для захисту заощаджень від курсових коливань
Доступний для великих заощаджень
Вигідний курс
Назад
Доступний для великих заощаджень
Сума та кількість вкладів для одного клієнта не обмежуються
Вигідний курс
Безготівкова валюта для розміщення на вклад продається за курсом НБУ

Умови

Мінімальна сума депозиту 5 000 доларів США
Строк дії депозиту 190 днів
Поповнення депозиту не допускається
Виплата процентів в кінці строку
Дострокове відкликання / Часткова видача не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України
Особливості оформлення вкладу

Розміщення на вклад: Не пізніше наступного банківського дня за датою укладання Заяви про надання банківської послуги «Розміщення Вкладу», Клієнт здійснює купівлю у Банка безготівкової іноземної валюти (долари США) за гривні, які розміщені на Поточному рахунку Клієнта, відкритому в Банку за офіційним курсом НБУ, що діє на дату здійснення операції, для подальшого зарахування куплених доларів США на Депозитний рахунок без попереднього їх зарахування на Поточний рахунок Клієнта в іноземній валюті.

Повернення вкладу та нарахованих процентів: У дату повернення Вкладу (з урахуванням продовжень строку розміщення Вкладу) шляхом зарахування коштів на Поточний рахунок Клієнта в національній валюті, відкритий у Банку.

Банк на виконання вимог законодавства України зараховує Вклад виключно на Поточний рахунок Клієнта в національній валюті, відкритий в Банку (в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України на дату такого повернення/сплати).

Розміщення Вкладу на користь третьої особи/на ім’я малолітньої особи не здійснюється. Надання майнових прав на такий Вклад в забезпечення кредитних зобов’язань Клієнта/третіх осіб перед Банком не передбачено. У разі відсутності у Клієнта відкритого Поточного рахунку в національній валюті, одночасно із розміщенням Вкладу в доларах США обов’язково здійснюється відкриття Клієнту Поточного рахунку у національній валюті

Процентні ставки за депозитом «Валюта без обмежень», які діють з 10.03.2023 в АТ «Укрексімбанк»

строк долар США
  від 5 000
190 днів 0,25%

Розрахувати дохід за вкладом за допомогою калькулятора.

Мобільний банкінг

Enter EXIM – це мобільний застосунок, який надає можливість:

  • відкривати депозити;
  • поповнювати депозит без відвідування банку;
  • керувати автопролонгацією;
  • контролювати відсотки за вкладом і залишки на рахунках.

Дізнатися більше або замовити