Депозит «Валюта без обмежень»

Для захисту заощаджень від курсових коливань
Доступний для великих заощаджень
Вигідний курс
Назад
Доступний для великих заощаджень
Сума та кількість вкладів для одного клієнта не обмежуються
Вигідний курс
Безготівкова валюта для розміщення на вклад продається за курсом НБУ

Умови надання банківської послуги

Мінімальна сума депозиту 5 000 доларів США
Строк дії депозиту 190 днів
Поповнення депозиту не допускається
Виплата процентів в кінці строку
Дострокове відкликання / Часткова видача не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України
Особливості оформлення вкладу

Розміщення на вклад: Не пізніше наступного банківського дня за датою укладання Заяви про надання банківської послуги «Розміщення Вкладу», Клієнт здійснює купівлю у Банка безготівкової іноземної валюти (долари США) за гривні, які розміщені на Поточному рахунку Клієнта, відкритому в Банку за офіційним курсом НБУ, що діє на дату здійснення операції, для подальшого зарахування куплених доларів США на Депозитний рахунок без попереднього їх зарахування на Поточний рахунок Клієнта в іноземній валюті.

Повернення вкладу та нарахованих процентів: У дату повернення Вкладу (з урахуванням продовжень строку розміщення Вкладу) шляхом зарахування коштів на Поточний рахунок Клієнта в національній валюті, відкритий у Банку.

Банк на виконання вимог законодавства України зараховує Вклад виключно на Поточний рахунок Клієнта в національній валюті, відкритий в Банку (в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України на дату такого повернення/сплати).

Розміщення Вкладу на користь третьої особи/на ім’я малолітньої особи не здійснюється. Надання майнових прав на такий Вклад в забезпечення кредитних зобов’язань Клієнта/третіх осіб перед Банком не передбачено. У разі відсутності у Клієнта відкритого Поточного рахунку в національній валюті, одночасно із розміщенням Вкладу в доларах США обов’язково здійснюється відкриття Клієнту Поточного рахунку у національній валюті

Процентні ставки за депозитом «Валюта без обмежень», які діють з 01.01.2024 в АТ «Укрексімбанк»

строк долар США
  від 5 000
190 днів 0,25%

Розрахувати дохід за вкладом за допомогою калькулятора.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою розміщення банківського вкладу (депозиту) або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Доходи фізичних осіб у вигляді нарахованих відсотків за депозитними рахунками підлягають оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу України. Банк самостійно здійснює утримання та перерахування податку з суми нарахованих відсотків.

Повернення клієнту банківського строкового вкладу та нарахованих відсотків за вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором банківського вкладу (депозиту), можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами такого договору.

В разі дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) можливе зменшення доходу від строкового вкладу (депозиту) відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту).

Після закінчення строку дії вкладу, який не передбачає автоматичного продовження строку розміщення вкладу – вклад перераховується на поточний рахунок.

Після закінчення строку дії вкладу, який передбачає автоматичне продовження строку – вклад продовжується на визначену договором банківського вкладу/Заявою про розміщення вкладу кількість календарних днів.

У разі несвоєчасного звернення клієнта до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

  • після закінчення строку розміщення сума вкладу з нарахованими відсотками перераховується на рахунок, що вказаний в договорі банківського вкладу (депозиту).

Можливі наслідки для вкладника в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  • за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором клієнт несе відповідальність згідно з умовами договору про надання банківської послуги та вимогами чинного законодавства України.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Мобільний банкінг

Enter EXIM – це мобільний застосунок, який надає можливість:

  • відкривати депозити;
  • поповнювати депозит без відвідування банку;
  • керувати автопролонгацією;
  • контролювати відсотки за вкладом і залишки на рахунках.

Дізнатися більше або замовити