Кредитні картки

Доступний і зручний спосіб поповнення власного платіжного балансу та гарантія Вашої платоспроможності в будь-який час

Укрексімбанк пропонує кредитні картки для клієнтів банку, які є держателями зарплатних платіжних карток. Обирайте умови обслуговування залежно від Ваших потреб!

Умови надання банківської послуги

 

Назва продукту

 

Кредитка

 

Бонус

 

Дуже зручна для забезпечення щоденних поточних витрат

Чудово підходить для миттєвого здійснення Вашої мрії. Тепер Ви можете оплатити довгоочікуваний відпочинок, внести кошти за навчання дитини або здійснити будь-яку велику покупку

Розмір ліміту кредитної лінії

Мін. 20 000 гривень
Макс. 500 000 гривень

Мін. 25 000 гривень
Макс. 500 000 гривень

Термін дії кредитної лінії

24 місяців (з можливістю подовження строку дії щоразу на 24 місяців)

36 місяців

Процентна ставка

35% річних

32% річних

Пільговий період

Пільговий період (до 50 днів) – період, протягом якого відсотки за користування кредитним лімітом нараховуються за пільговою ставкою 0,01% річних

Пільговий період розповсюджується на операції, проведені у торговельно-сервісній мережі, в т.ч. у мережі Інтернет (поповнення мобільного, комунальні платежі тощо).

Відсутній

Погашення кредитної лінії

Обов’язковий мінімальний платіж – 10% від суми заборгованості станом на перше число кожного місяця, строк погашення до 20 числа наступного місяця

Погашення всієї суми заборгованості однією сумою в дату припинення дії кредитної лінії

 

Щомісяця протягом останніх 24 місяців строку дії кредитної лінії в розмірі однієї двадцять четвертої частини від розміру ліміту

або

Щомісяця протягом усього строку дії кредитної лінії в розмірі однієї тридцять шостої частини від розміру ліміту

Додаткові сервіси

Інтернет-банкінг Enter EXIM

Керування власними рахунками та здійснення платежів

Безпечні розрахунки в Інтернеті за технологією 3D Secure

так

 

Розрахувати витрати за кредитним продуктом «Кредитна лінія «Кредитка» за допомогою калькулятора

Розрахувати витрати за кредитним продуктом «Кредитна лінія «Бонус» за допомогою калькулятора

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою отримання споживчого кредиту або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

За користування кредитними коштами Клієнт сплачує банку проценти та комісії відповідно до укладеного кредитного договору та чинних Тарифів.

Клієнт має право здійснювати дострокове погашення кредиту без додаткових плат за таке погашення.

Після укладення кредитного договору клієнт має право відмовитись від такого договору протягом 14 календарних днів з дня його укладення. У разі відмови від такого договору клієнт достроково погашає у повному обсязі усю існуючу заборгованість за кредитом, нарахованими процентами за користування кредитом, комісіями та штрафами відповідно до умов кредитного договору.

Клієнт має право достроково розірвати договір про надання банківської послуги, спосіб такого розірвання визначається умовами відповідного договору. Перед укладенням договору інформація про можливість дострокового розірвання доводиться клієнтові.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за кредитним договором клієнт несе відповідальність згідно з умовами такого договору та вимогами чинного законодавства України.

У разі невиконання клієнтом обов’язків за кредитним договором банк має право у визначених договором випадках вимагати повного дострокового погашення платежів по кредиту.

У випадках невиконання і неналежного виконання клієнтом своїх зобов’язань з погашення кредиту та/або сплати процентів за кредитом банк передає до бюро кредитних історій інформацію щодо порушення клієнтом умов кредитного договору, що в майбутньому може призвести до відмови у наданні кредиту банком або іншими фінансовими установами.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.