Умови договору про надання банківських та інших послуг

Загальна інформація та реквізити

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

Код за ЄДРПОУ: 00032112

Місцезнаходження: 03150, М.КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, БУД. 127

Контакти:
Телефон: 0-800-50-44-50
Телефакс: +380(44)247-80-82

Вебсайт банку: https://www.eximb.com/

E-mail: [email protected]

Ліцензії та дозволи, надані банку: https://www.eximb.com/ua/bank/korporatyvne-upravlinnya/dokumenty/

У разі невиконання клієнтом обов’язків згідно з Договором про надання банківських та інших послуг банк діє згідно статті «Відповідальність Сторін» договору.

Підписання клієнтом публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання банківських послуг.

У разі несвоєчасного звернення клієнта до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

  • який не передбачає автоматичного продовження строку розміщення вкладу - вклад перераховується на поточний рахунок;
  • який передбачає автоматичне продовження строку - вклад продовжується на визначену договором банківського вкладу/Заявою про розміщення вкладу кількість календарних днів.

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, у тому числі у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із письмовим запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі. Інформація (довідка) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі надається клієнту у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання Банком письмового запиту клієнта