Умови договору про надання банківських та інших послуг

Загальна інформація та реквізити

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

Код за ЄДРПОУ: 00032112

Місцезнаходження: 03150, М.КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, БУД. 127

Контакти:
Телефон: 0-800-50-44-50
Телефакс: +380(44)247-80-82

Вебсайт банку: https://www.eximb.com/

E-mail: [email protected]

Ліцензії та дозволи, надані банку: https://www.eximb.com/ua/bank/korporatyvne-upravlinnya/dokumenty/

У разі невиконання клієнтом обов’язків згідно з Договором про надання банківських та інших послуг банк діє згідно статті «Відповідальність Сторін» договору.

Підписання клієнтом публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання банківських послуг.

У разі несвоєчасного звернення клієнта до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

  • який не передбачає автоматичного продовження строку розміщення вкладу - вклад перераховується на поточний рахунок;
  • який передбачає автоматичне продовження строку - вклад продовжується на визначену договором банківського вкладу/Заявою про розміщення вкладу кількість календарних днів.

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.