Базові вимоги щодо надання гарантій

Вимоги до базових відносин

В контрактах або тендерній документації мають бути визначені наступні умови, що стосуються гарантії:

  • умова щодо необхідності надання банківської гарантії
  • чітке визначення зобов'язань, в забезпечення яких надається гарантія
  • інші істотні умови, які мають бути передбачені в гарантії (визначення суми, строків, документів тощо)
Мінімальний пакет необхідних документів
  • заява про надання гарантії / контргарантії / резервного акредитива;
  • копія контракту або тендерної документації;
  • документи, які підтверджують повноваження осіб, які представляють клієнта;
  • фінансова звітність;
  • довідка про дотримання нормативних вимог з соціальних та екологічних питань;
  • проект гарантії / резервного акредитива (за наявності).
Вимоги до забезпечення
  •