Документи

Для здійснення операцій з цінними паперами клієнти та контрагенти мають надати до банку пакет документів (оригінали або нотаріально засвідчені копії, або копії*, засвідчені особою, що є власником таких документів), необхідний для юридичної експертизи:

  • копії сторінок паспорта фізичної особи або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства, дату видачі та назву органу, який видав паспорт, або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства, місце проживання (тимчасового перебування), інформацію про громадянство, які засвідчуються підписом власника паспорта або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • при укладанні договору з цінними паперами одним із подружжя письмова згода другого із подружжя на укладання такого договору;
  • інші документи. Даний перелік документів є неостаточним та може бути доповнений/змінений залежно від наданих документів.

* Копії  документів, наданих фізичними особами, мають містити посвідчувальний напис, вчинений власноручно особою, що є їх власником.