Відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам

Вкладні (депозитні) рахунки в національній та іноземній валютах відкриваються фізичним особам на підставі укладеного Банком з цією фізичною особою договору про надання банківських та інших послуг.

Документи, необхідні для відкриття вкладного (депозитного) рахунку:

 

1. Документи, що надаються до АТ «Укрексімбанк» (далі – Банк) для відкриття вкладного (депозитного) рахунку фізичній особі:

 • анкета клієнта;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Вказаний перелік документів не є вичерпним. Банком з метою ідентифікації клієнта та здійснення інших дій, що згідно з чинним законодавством України необхідні для відкриття рахунку, можуть вимагатись додаткові документи.

 

2. Для відкриття фізичною особою вкладного (депозитного) рахунку на користь третьої особи до Банку надаються такі документи:

 • анкета клієнта;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка відкриватиме рахунок на користь третьої особи;
 • документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію особи – резидента, яка відкриватиме рахунок на користь третьої особи, в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Вказаний перелік документів не є вичерпним. Банком з метою ідентифікації клієнта та здійснення інших дій, що згідно з чинним законодавством України необхідні для відкриття рахунку, можуть вимагатись додаткові документи.

 

3. Для відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою іншій особі на підставі довіреності до Банку надаються такі документи:

 • анкета клієнта;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує довірену особу, яка відкриватиме рахунок на ім’я фізичної особи;
 • документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію довіреної особи – резидента, яка відкриватиме рахунок на ім’я фізичної особи, в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 • довіреність (або копія довіреності), засвідчена нотаріально;
 • копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім’я якої відкривається рахунок, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником Банку (вимагається якщо рахунок відкривається на ім’я фізичної особи - резидента і в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - резидента, на ім’я якої відкривається рахунок).

Вказаний перелік документів не є вичерпним. Банком з метою ідентифікації клієнта та здійснення інших дій, що згідно з чинним законодавством України необхідні для відкриття рахунку, можуть вимагатись додаткові документи.

Якщо фізична особа вже має в Банку рахунок, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору про надання банківських та інших послуг за умови пред’явлення цією фізичною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Оподаткування процентів, нарахованих на суму вкладного (депозитного) рахунку

Згідно з Податковим кодексом України, починаючи з 01.01.2016 із суми процентів, нарахованих на вкладний (депозитний) рахунок, утримується податок на пасивні доходи у розмірі 18% та військовий збір у розмірі 1,5%.

Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись до найближчого відділення банку або за телефоном 0-800-50-44-50 (усі дзвінки по Україні безкоштовні, окрім з мобільних телефонів)